Svenska för anställda

Sektion högskolepedagogik erbjuder i samarbete med Institutionen för svenska språket kurser för anställda som behöver lära sig svenska.

Våra kurser

Swedish for beginners, part 1 (1SV81U, 7,5 hp)

Swedish for beginners, part 2 (1SV82U, 7,5 hp)

I kurserna behandlas grundläggande språkanvändning i tal och skrift med anknytning till konkreta och vardagsnära situationer och personnära kontexter. Kurs 1 riktar sig till nybörjare i svenska, medan kurs 2 är en fortsättningskurs.

Anmäl dig här