Kris och säkerhet

Om något allvarligt inträffat ring först SOS Alarm, larmnumer 112 för att tillkalla ambulans, räddningstjänst och polis!

Vid krissituation eller olycka

Skaffa en snabb överblick

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Hur många är drabbade?
  • Är någon skadad?
  • Är det möjligt att hjälpa skadade eller hotade personer?
  • Finns någon kvar i olycksområdet eller i ett annat farligt läge?

Ring SOS Alarm, larmnummer 112, vid nödläge för att tillkalla

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Vid icke akuta ärenden ringer du polisen på telefon 114 14.

Vill du få eller lämna information vid allvarlig olycka eller kris ring SOS Alarm på telefon 113 13.

Vid större olycka eller händelse informera Linnéuniversitetets krisledning:

Under kontorstid (vardagar 08:00-16:00)
via universitetets växel, 0772-28 80 00

Efter kontorstid (vardagar 16:00-08:00 samt helger)
via Avarn Security, 010 210 93 87

Behöver du hjälp av väktare?

Vid situationer som kräver assistans av väktare vänder du dig direkt till Avarn Security på telefon 010 210 93 87

Säkerhet

Begreppet säkerhet delas vid Linnéuniversitetet in i fem delområden: fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, miljösäkerhet samt personalsäkerhet. Respektive säkerhetsområde rapporterar till universitetets säkerhetsråd. Säkerhetsrådet leds av universitetsdirektör. I rådet ingår avdelningschefer som har ansvar för något av säkerhetsområdena. Säkerhetsrådet rapporterar till universitetsledningen och universitetsstyrelsen. 

Brand och utrymning

Här hittar du information om Brand och utrymning.

Råd vid hot och våld

Här hittar du enkla tumregler för att undvika att provocera eller bli provocerad i en hotsituation.

Information om pågående kriser

Linnéuniversitetets samlade information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina (för medarbetare)