FAQ för chefer angående coronaviruset och covid-19

Denna sida uppdateras inte längre. Vi hänvisar istället till den nya sidan Linnéuniversitetets samlade information om coronaviruset och covid-19 här på Medarbetare.

Sidan uppdaterades senast kl 11:00 den 17 februari.

Nu gör vi om våra FAQ-sidor om corona och covid-19

För nästan exakt ett år sedan skapade vi vår första FAQ-sida med anledning av coronaviruset. Sedan dess har den växt ut till tre sidor; en för medarbetare, en för chefer och en för studenter. Innehållet har utökats och förändrats en del under året, och det har gjort sidan svåröverskådlig.

Nu har vi gjort en omstart och bearbetat om innehållet helt. Vi skriver nu i löpande text fördelat på olika teman om vad som gäller i aktuell fråga. Det gör sidorna mer överskådliga, mer tillgängliga och lättare att hitta i.

Sidorna FAQ för medarbetare och FAQ för chef slås ihop till en sida som får namnet ”Samlad information om coronaviruset och covid-19”. Den engelska versionen av sidan publiceras under vecka 7.  

FAQ-sidan för studenter kommer att byggas om på liknande sätt, och den ”nypubliceras” under vecka 8.

Sidorna behåller sina nuvarande adresser, och på Medarbetare hittar du informationen enklast genom att klicka på ”Om Corona” i den svarta listen överst på Medarbetare.