FAQ för chefer angående coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19

Sidan uppdaterades senast kl 08:25 den 3 juli.

 • Utrikesdepartementet har gjort en generell avrådan från icke nödvändiga resor till andra länder, men har 17 juni tagit ett differentierat beslut för olika länder. Se frågan Vad gäller angående resor? nedan.
 • Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa. Detta i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Beslutet är nu förlängt och göller till och med den 15 juni.
 • Regeringen meddelade den 29 maj att universitet och högskolor nu kan förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Men lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning. Ett stort personligt ansvar ligger också på studenterna. Att klara av sina studier men också att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna. Beskedet gäller tills vidare, men om situationen förändras så är regeringen redo att vidta åtgärder. Det går därför inte att utesluta att distansundervisning som huvudregel kan bli aktuell igen om så krävs.
 • Från och med den 13 juni kan symptomfria personer resa inom Sverige. För att lättnaderna i reserekommendationerna ska fungera gäller det att alla följer reglerna om att hålla fysiskt avstånd mycket noggrant, något som nu blir ännu viktigare än tidigare, uppger regeringen och Folkhälsomyndigheten. Regeringen betonar även att faran inte är över och att Sverige fortfarande befinner sig i ett allvarligt läge.

Allmänna råd i korthet

 • Följ de råd som myndigheterna ger och håll dig uppdaterad.
  - Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom och minst två dagar därefter utan symptom (karensdagen är borttagen). Stanna hemma minst sju dagar vid bortfall av smak- och luktsinne.
  - Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  - Tänk på att hålla ett fysiskt avstånd till andra människor.

Länkar till FAQ och mer information

Länkar till nyheter på Medarbetare

Länkar till andra myndigheter