FAQ för medarbetare om coronaviruset och covid-19

Här finns vanliga frågor och svar kring coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Linnéuniversitetet följer Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets rekommendationer och har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna och noga följer händelseutvecklingen.

Sidan uppdaterades senast kl 13:50 den 15 oktober.

Allmänna råd i korthet

Följ de råd som myndigheterna ger och håll dig uppdaterad.

  • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom och minst två dagar därefter utan symptom (karensdagen är borttagen). Stanna hemma minst sju dagar vid bortfall av smak- och luktsinne.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Tänk på att hålla ett fysiskt avstånd till andra människor.

FAQ för dig som medarbetare

FAQ allmänna frågor

Länkar till andra myndigheter