Linnéuniversitetets samlade information om coronaviruset och covid-19

Här har vi samlat Linnéuniversitetets information kring coronaviruset och covid-19 för medarbetare och chefer. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna och noga följer händelseutvecklingen.

Uppdaterad kl 15.05 den 3 mars 

Det är av största vikt att du som känner symptom stannar hemma, och har du minsta lilla symptom ska du testa dig. Har du bekräftad covid-19 ska du rapportera det till din chef eftersom covid-19 lyder under smittskyddslagen, och studenter gäller att de ska rapporter till sin lärare. 

Har du frågor eller funderingar på vad som gäller för Linnéuniversitetet kontakta coronainfo@lnu.se.

Nu gör vi om våra FAQ-sidor om corona och covid-19

För nästan exakt ett år sedan skapade vi vår första FAQ-sida med anledning av coronaviruset. Sedan dess har den växt ut till tre sidor; en för medarbetare, en för chefer och en för studenter. Innehållet har utökats och förändrats en del under året, och det har gjort sidan svåröverskådlig.

Nu har vi gjort en omstart och bearbetat om innehållet helt. Vi skriver nu i löpande text fördelat på olika teman om vad som gäller i aktuell fråga. Det gör sidorna mer överskådliga, mer tillgängliga och lättare att hitta i.

Sidorna FAQ för medarbetare och FAQ för chef slås ihop till en sida som får namnet ”Samlad information om coronaviruset och covid-19”. Den engelska versionen av sidan publiceras under vecka 7.  

FAQ-sidan för studenter kommer att byggas om på liknande sätt, och den ”nypubliceras” under vecka 8.

Sidorna behåller sina nuvarande adresser, och på Medarbetare hittar du informationen enklast genom att klicka på ”Om Corona” i den svarta listen överst på Medarbetare.

Rapportera oro och sjukdom

Aktuella frågor just nu

Vid sjukdom eller smitta

Riskgrupper

Hemarbete

Rektor har beslutat att förlänga våra särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset och covid-19 till och med den 30 juni. Det innebär att om du som medarbetare inte kan arbeta hemifrån ska du kontakta din närmaste chef och komma överens om hur arbetet ska kunna ske på ett säkert sätt på arbetsplatsen. 

Till och med den 31 maj ska endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten finnas i myndighetens lokal. Så lyder regeringens uppdrag till de statliga myndigheterna. Läs mer på regeringens webbplats. 

Regeringen har även gett statliga myndigheter i uppdrag att göra det möjligt för medarbetare att arbeta hemifrån i den utsträckning som deras uppgifter, gällande regelverk och verksamhetsstrukturer tillåter, fram till den 1 juli. 

Det är alltid din närmaste chef som avgör om din närvaro är nödvändig för verksamheten. 

Utbildning

All undervisning och alla examinationer som kan genomföras digitalt ska göra det. Fysisk undervisning och examination ska enbart ske i de fall där det är nödvändigt. Detta gäller enligt ett rektorsbeslut till och med 28 mars.

Resor inom och utom landet

Alla resor vi gör ska göras med försiktighet och i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och utrikesdepartementet har beslutat. Vi fortsätter att välja bort icke-nödvändiga resor och när det är nödvändigt reser vi på ett ansvarsfullt sätt. 

Länkar till andra myndigheter 

Kontakt

Universitetets krisledningsgrupp för corona består av prorektor, förvaltningens avdelningschefer, kanslichefer, representanter från studentkåren samt ett ledningsstöd. Sammankallande är chefen för studerandeavdelningen.

Har du frågor eller funderingar på vad som gäller för Linnéuniversitetet kontakta coronainfo@lnu.se.