Webbformulär vid covid-19-smitta

Du som är lärare eller chef ska inhämta information från berörd student eller medarbetare för att få in uppgifter för att bättre kunna bedöma den uppkomna situationen och vilka åtgärder som bör vidtas. Dokumentation är mycket viktigt. Därför ska du dokumentera följande:

Gäller uppgifterna en student eller medarbetare?
Vilken ort?
Har studenten/medarbetaren rest mellan orterna under den här tiden?
Om ja, hur har resandet gått till i så fall?
Är studenten/medarbetaren öppen med sin smitta, dvs vill hen berätta att hen är smittad för resten av studie/arbetsgruppen?

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.