Att göra vid ett akut läge

Information om Coronaviruset och covid-19

Information och FAQ till studenter

Information till medarbetare

 

Vid krissituation eller olycka

Skaffa en snabb överblick

  • Vad har hänt?
  • Hur många är drabbade?
  • Är någon skadad?
  • Är det möjligt att ge första hjälpen?
  • Finns någon kvar i olycksområdet?

Ring SOS Alarm, larmnummer 112, vid nödläge för att tillkalla

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Vid icke akuta ärenden ringer du polisen på telefon 114 14.

Vill du få eller lämna information vid allvarlig olycka eller kris ring SOS Alarm på telefon 113 13.

Vid större olycka eller händelse kontakta Lnu:s krisledning

Under kontorstid
Via universitetets växel, 0772-28 80 00

Efter kontorstid
Securitas i Kalmar, telefon 010-470 52 59
Securitas i Växjö, telefon 010-470 52 49

Behöver du hjälp av väktare?

Vid situationer som kräver externa insatser för assistans vänder du dig direkt till Securitas på telefon:

Kalmar: 010-470 52 59
Växjö: 010-470 52 49

Krislådor - praktisk information i händelse av kris

Krislådor finns utplacerade hos Infocenter, hus H i Växjö och hos Infocenter, Falken i Kalmar.