Att göra vid ett akut läge

Information om pågående kriser

Linnéuniversitetets samlade information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina (för medarbetare)

Linnéuniversitetets samlade information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina (för studenter och externa personer)

Information till studenter

Information till medarbetare

Vid krissituation eller olycka

Skaffa en snabb överblick

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Hur många är drabbade?
  • Är någon skadad?
  • Är det möjligt att ge första hjälpen?
  • Finns någon kvar i olycksområdet?

Ring SOS Alarm, larmnummer 112, vid nödläge för att tillkalla

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Vid icke akuta ärenden ringer du polisen på telefon 114 14.

Vill du få eller lämna information vid allvarlig olycka eller kris ring SOS Alarm på telefon 113 13.

Vid större olycka eller händelse kontakta Linnéuniversitetets krisledning

Under kontorstid
Via universitetets växel, 0772-28 80 00

Efter kontorstid
Securitas i Kalmar, telefon 010-470 52 59
Securitas i Växjö, telefon 010-470 52 49

Behöver du hjälp av väktare?

Vid situationer som kräver externa insatser för assistans vänder du dig direkt till Securitas på telefon:

Kalmar: 010-470 52 59
Växjö: 010-470 52 49