Linnéuniversitetets krisledning och krisstöd samt externa kontaktuppgifter

I händelse av omfattande kris eller katastrof måste universitetets krisledning mobiliseras. Universitetsledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten medan den operativa krisledningen leder det konkreta arbetet i situationen.

Inträffar en omfattande kris eller katastrof vid Linnéuniversitetet kommer många personer inom universitetet att bli engagerade i olika arbetsuppgifter, medan krisledningen har det övergripande ansvaret för helheten. Krisstödet bistår organisationen med stöd, råd och krishantering.

Kontaktuppgifter

Krisledning

Rektor Peter Aronsson, telefon 0725-73 68 00
Tf. Prorektor Niklas Ammert, telefon 0766-44 64 76
Universitetsdirektör Thérese Iveby Gardell, telefon 0470-70 87 06
Kommunikationschef Cecilia Liljenrud, telefon 0702-51 29 68

Krisstöd Kalmar

Maria Gruvstad, utvecklingskonsult, telefon 0470-70 85 56 eller 073-906 93 99
Britt-Marie Larsson, studentkurator, telefon 0480-44 60 40
Gunilla Carrington, studentkurator, telefon 0480-44 64 85
Maria Larsson, studentkurator, telefon 0480-44 60 95 eller 070-606 98 11

Krisstöd Växjö

Maria Gruvstad, utvecklingskonsult, telefon 0470-70 85 56 eller 073-906 93 99
Annika Axelsson, studentkurator, telefon 0470-70 88 11
Kristina Ekegren, studentkurator, 0470-70 84 80

Telefonlista Krisledningsorganisationen

Samtliga anställda når telefonlistan med hela krisledningsorganisationen via S: / Gemensamt / Kris.

Krisledningen når du även via universitetets växel under kontorstid, telefon 0772-28 80 00. Efter kontorstid når du krisledningen genom att ringa till Securitas i Kalmar, telefon 010-470 52 59, respektive Securitas i Växjö, telefon 010-470 52 49.

Lathund vid kris

En digital version av Lathund vid kris för chefer finns på S:/Gemensamt/Kris