Rutiner vid dödsfall

Om du får ett dödsbud

Om du får ett dödsbud, vare sig det är väntat eller oväntat, ska du ta kontakt med någon i krisstödet. Telefonnummer finns nedan.

När krisstödet får dödsbudet ser de till att universitetets rutiner träder in och att berörd dekan, prefekt eller avdelningschef tar över ansvaret.

Krisstödet finns också som stöd i allt kring hanteringen av ett dödsbud och de hjälper gärna till där det behövs.

Plan för krisstöd

Krisstöd Kalmar

Maria Gruvstad, utvecklingskonsult, telefon 0470-70 85 56 eller 073-906 93 99
Britt-Marie Larsson, studentkurator, telefon 0480-44 60 40
Gunilla Carrington, studentkurator, telefon 0480-44 64 85
Maria Larsson, studentkurator, telefon 0480-44 60 95 eller 070-606 98 11

Krisstöd Växjö

Maria Gruvstad, utvecklingskonsult, telefon 0470-70 85 56 eller 073-906 93 99
Annika Axelsson, studentkurator, telefon 0470-70 88 11                    
Kristina Ekegren, studentkurator, telefon 0470-70 84 80

Det är betydelsefullt att dessa händelser hanteras på samma sätt i hela organisationen. Graden av respekt eller omsorg om innehållet i rutinerna ska inte variera beroende på var i organisationen den bortgångne hade sin tillhörighet.

Universitetet har rutiner vid dödsfall som beskrivs i dokumentet Rutiner vid dödsfall - se nedan.