Rutiner vid dödsfall

Om du får ett dödsbud

Om du får ett dödsbud, vare sig det är väntat eller oväntat, ska du kontakta din närmaste chef, som tar det vidare till krisstödet.

När krisstödet får dödsbudet ser de till att universitetets rutiner träder in och att berörd dekan, prefekt eller avdelningschef tar över ansvaret.

Krisstödet finns också som stöd i allt kring hanteringen av ett dödsbud och de hjälper gärna till där det behövs.

Plan för krisstöd

Krisstöd

Catharina Ljungberg Johansson, HR, telefon 0470-76 72 62 eller 070-263 16 90
Maria Larsson, studenthälsan, telefon 0480-44 60 95 eller 070-606 98 11

Det är betydelsefullt att dessa händelser hanteras på samma sätt i hela organisationen. Graden av respekt eller omsorg om innehållet i rutinerna ska inte variera beroende på var i organisationen den bortgångne hade sin tillhörighet.

Universitetet har rutiner vid dödsfall som beskrivs i dokumentet Rutiner vid dödsfall – se nedan.