Rutiner vid kris

Vid Linnéuniversitetet finns en krisledningsgrupp som aktiveras omgående vid en större krissituation som berör universitetets anställda och/eller studenter.

En kris vid Linnéuniversitetet kan beröra universitetet som helhet, eller enbart lokalt på någon av verksamhetsorterna. Förberedelser finns för att samla krisledningen antingen i Kalmar eller i Växjö.

Universitetets krisledningsorganisation har ansvaret för att leda och hantera arbetet i en krissituation. I krisledningsorganisationen ingår följande funktioner: Ledning och kommunikation, Operativ grupp och stödfunktion.