Råd vid hot och våld

Några råd om du känner dig hotad

Några enkla tumregler för att undvika att provocera eller bli provocerad i en hotsituation.

Försök behålla lugnet! Angreppet gäller oftast inte dig personligen utan du råkar bara befinna dig i den aggressives väg, eller företräder något som väckt dennes ilska.

Lyssna aktivt! Den aggressive blir positivt överraskad av att möta någon som är intresserad av dennes problem och villig att lyssna.

Respektera revir! Den aggressive behöver ett större revir. Gå inte för nära och avvakta med frågor som kan uppfattas som personliga, tills du känner dig säker på att du är accepterad.

Skapa andrum! Det kan du t ex göra genom att ni flyttar er till en lämplig plats där ni ostört kan prata med varandra. Se till att andra vet vart ni går.

Ta den andre på allvar! Visa respekt för dennes känsloyttringar.

Använd din yrkeskunskap! Lita på din egen kompetens och intuition.

Avstå från att själv hota! Då undviker du att trappa upp konflikten.

Håll dig till sakfrågan! Avstå från personliga anmärkningar, särskilt sådana som kan kränka eller förnedra motparten.

Undvik vinnare – förlorare situation! Försök föra en diskussion där ingen behöver känna sig som en vinnare eller en förlorare, utan som deltagare i lösningen av ett problem.

Uppmärksamma andra på situationen. Om situationen kräver; fly och ropa på hjälp. Vid behov; kalla på säkerhetspersonal och/eller polis.

 

Behöver du hjälp av väktare?

Vid situationer som kräver externa insatser för assistans vänder du dig direkt till väktare via Avarn Security, 010-210 93 87.

Tänk på att

  • i akuta ärenden, ring 112
  • direkt till polisen vid icke akuta ärenden, ring 114 14