Zoom-möte

Vår nya vardag

Under februari och mars följde vi alla utvecklingen och spridningen av Covid-19, det så kallade Coronaviruset, och Linnéuniversitetets inriktning var tidigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid en presskonferens på förmiddagen den 17 mars rekommenderade Folkhälsomyndigheten att universitet och lärosäten skulle gå över till distansundervisning från och med dagen därpå. Strax därefter fattade rektor Peter Aronsson beslut om att ställa om till digital undervisning och examination.

Över en natt förändrades förutsättningarna och en mängd frågor och farhågor hopade sig. Hur skulle det gå? Här samlar vi några exempel från vår nya vardag.

Bidra med din berättelse

Vill du dela med dig av din nya vardag med digital undervisning och hemarbete? Har du och din arbetsgrupp, hittat nya arbetssätt eller smarta lösningar för att ställa om till digitalt arbete – tipsa oss så hjälps vi åt att sprida våra berättelser och goda exempel. Kontakta Ellen eller André som står som kontaktpersoner eller mejla till kommunikationsavdelningen@lnu.se

Vår nya vardag – möt Lisi och Marcelo

Oro för föräldrar i Brasilien och morgonkvistens lekfulla tävling om vem som hinner knipa den bästa platsen i det nya hemmakontoret. Så ser Marcelo Ketzers, professor på institutionen för biologi och miljö, och Lisiane Heemanns, kommunikatör på kommunikationsavdelningen, nya vardag ut. Följ med en dag i deras liv och hör deras tankar om hur Coronapandemin påverkar oss.

En kort återblick - och TACK!

I den här filmen gör vi en kort återblick för att påminna oss om vad vi har lyckats åstadkomma, med gemensamma krafter, under den här mycket speciella tiden.