Barbro Tyrberg och Katrin Lindwall i Zoom-möte

Barbro och Katrin skapade laborationer för Coronatider i tvättstugan

Vårens träff i nätverket Linné mot nya höjder fick bli digital på grund av Coronaviruset. Katrin Lindwall och Barbro Tyrberg vid fakulteten för teknik berättar hur de gjorde det bästa av situationen och skapade laborationer för grundskolan som knyter ihop naturvetenskap med läget i samhället just nu.

– Samhällsfrågor med kopplingar till naturvetenskap intresserar oss mycket. Vi vill peka på möjligheter att ta tillvara det som händer runt eleverna och i samhället, och visa hur detta kan användas inom undervisning i naturvetenskap och teknik. Och vad är mer aktuellt än Corona just nu?

Det säger Katrin Lindwall, adjunkt vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Hon och kollegan Barbro Tyrberg vid avdelningen för NT-didaktik driver tillsammans Nätverk för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät), ett nätverk för lärare som arbetar med naturvetenskap och teknik. Men hur kom de på idén att skapa laborationer och dela dem med lärare på distans?

– Vi hade en annan plan till träffen ursprungligen, en väldigt fysisk sådan om att använda AR (augmented reality) och VR (virtual reality) i undervisning i naturvetenskap. Av det blev inget, när vi inte kan träffas på grund av Coronaviruset. Men det är oerhört trist med allt som blir inställt. Vi tänkte, visst skulle man kunna ha en nät-nätverksträff? säger Barbro.

Hon och Katrin gjorde det bästa av situationen och skapade vad de kallar ”laborationer i Coronatider”. På träffen, som sker i mötesverktyget Zoom, kommer de att gå igenom fyra olika laborationer de gjort som alla har koppling till coronaviruset och som kan användas av lärarna i deras klasser.

Kunskap i naturvetenskap viktig

– Eleverna möter Corona och Covid-19 på många sätt och vi vill ge dem konkret insikt i att kunskap i naturvetenskap och teknik hör hemma i sammanhanget, säger Katrin. Varför tvättar vi händerna och varför ska vi hålla på en viss tid? Varför räcker det inte med bara vatten? Och så har ju toapapper, egentligen utan anledning, hamnat i fokus – varför är det bra med just toapapper på toaletten?

– Naturvetenskapen i skolan ifrågasätts ibland. ”Vad ska jag ha det här till?” ”Varför ska jag göra det här?” Det vi föreslår ska förhoppningsvis peka på relevansen av naturvetenskap. 

Hand belyst av ultraviolett lampa
En av laborationerna, där eleverna ska smörja in händerna med solkräm och sedan tvätta dem. Med hjälp av ultraviolett ljus kan man sedan se hur rena de blir efter att man tvättat dem olika lång tid.

– Själva laborationerna blev till hemma i tvättstugan under en semester som blev inställd av Coronaskäl. Då gällde det att göra något som var roligt av, och i, den uppkomna situationen, säger Barbro.

Hon och Katrin har delvis prövat på nät-nätverkande tidigare. Detta genom att ha såväl föreläsare som lärare på andra orter uppkopplade till nätverksträffar via exempelvis iPadar. 

– De digitala möjligheter som finns, och som lärarna får mer rutin av att arbeta med, planerar vi att utveckla och använda oss av i nätverket framöver. Det kan öka möjligheterna till deltagande och kontakt med verksamma lärare. Alltid något positivt! säger Katrin.

Lockar folk utifrån

Träffen äger rum onsdag 6 maj klockan 15 och är öppen för alla som är intresserade.

– Träffen lockar inte bara lärare från vårt närområde. Förvånansvärt nog har vi fått anmälningar från till exempel Bohuslän, Västerbotten och Stockholmsregionen, säger Katrin.

Barbro och Katrin har inte daglig kontakt med lärare i grundskolan, men de hör att det är tungt.

– Det är tidskrävande och oroligt. Föräldrar håller barn hemma, kollegor är sjuka länge så det råder brist på personal. Grundskollärare och förskollärare drar ett tungt lass i dessa tider, vilket inte så ofta uppmärksammas, menar Barbro.

– Det händer då och då att lärare hör av sig till oss och då kan frågorna vara väldigt olika. Förra veckan kom en fråga om artbestämning av grodor. Den här veckan har det kommit förslag på hemlaborationer från gymnasielärare att sprida vidare, vilket vi givetvis ska, säger Katrin. 

Arbeta på distans tar mer tid

Hur mycket har deras arbetsuppgifter och sätt att arbeta förändrats sedan coronapandemin bröt ut?

– Alla digitala verktyg vi har något hum om kommer i bruk. Zoom, Googles varianter av dokument, telefonsamtal och annat blir det mycket av. Att arbeta på distans och digitalt tar mer tid än det ”vanliga” arbetet. Livet består numera mest av datorarbete och promenader, säger Barbro.

– Det är slående hur man saknar den regelbundna kontakten med kollegor och studenter. Det fria spånandet med kollegor hamnar rejält i skymundan och utvecklingsarbetet går därför i stå. Den betydelsefulla ”tystnaden tillsammans”, där det händer något i tanken, har ingen naturlig plats, avslutar Katrin.

- -

Denna intervju är en del av vår serie ”Vår nya vardag”.