Anna kraft och Eva Lundin Adolfsson

Hälsomottagningen växlade över till plan B

Eva Lundin Adolfsson och Anna Kraft, arbetar som universitetsadjunkter på institutionen för hälso- och vårdvetenskap i Kalmar. De är ansvariga för en femveckorskurs som heter ”I rörelse mot hälsa”, en kurs med många praktiska moment, som ges under termin fyra på sjuksköterskeprogrammet. När beskedet kom att Linnéuniversitetet skulle ställa om till digital undervisning och examination, växlade Eva och Anna snabbt över till plan B.

– Inledningsvis satte vi av en heldag för att planera, exempelvis fick vi styra om alla praktiska moment till teoretiska övningar. Vi fick även hitta nya former för att möta studenterna digitalt. Men på det stora hela måste jag säga att vår plan har hållit, vi har ju också fortlöpande planerat och utvärderat undervisningen efter hand, berättar Eva.

Kursen ”I rörelse mot hälsa” ger 7,5 poäng och genomförs tre gånger per termin. Målet med kursen är att studenterna självständigt ska arbeta med hälsofrämjande och förebyggande vård, och detta görs på Hälsomottagningen i hus Vita, på universitetetskajen. Här finns således inte bara studenter och lärare, utan hit kommer även besökare för att samtala om hälsa och levnadsvanor. På Hälsomottagningen erbjuds även handmassage, grupper för stavgång, och möjlighet att testa sin kondition, med mera. 

– Vi har cirka 20 besökare om dagen, fyra dagar i veckan. Så bland det första vi fick göra var ju att ringa runt till alla och berätta att vi stängt ned. Alla var väldigt förstående men tyckte givetvis att det var tråkigt, förklarar Anna.

En oväntad men positiv bieffekt

Just studenternas möte med besökarna är en viktig del här. De får bland annat lära sig en metod för att genomföra motiverande hälsosamtal och varje student ska göra nio samtal och sedan examineras.

– Den här delen blir ju givetvis annorlunda nu. Istället för att göra samtalen med våra besökare här på mottagningen får de själva hitta personer som de kan prata med. Studenterna får då transkribera samtalen och skicka till oss, så examinationsdelen blir också annorlunda, förklarar Anna.

Studenterna har genomfört samtalen på olika sätt, ibland via telefon, men även utomhus med lite avstånd.

– Studenterna har löst det bra men det är klart att det inte blir riktigt samma sak. Däremot har det visat sig vara väldigt bra att de transkriberar samtalen, för det har lett till att de själva reflekterar över sina samtal på ett nytt sätt. En väldigt positiv och lite oväntad bieffekt, säger Eva.

Det är ju dock flera moment som faller bort, som att konditionstesta besökare, och att mäta längd, vikt och blodtryck.

– Här på Hälsomottagningen får de ta stort ansvar, många ser fram emot den här kursen, och de flesta växer otroligt under sin tid här. Så det är ju naturligtvis synd att de missar  den sociala och fysiska delen de får här hos oss när de faktiskt är med och driver en hälsomottagning, säger Anna.

– Normalt sett blir vi ju otroligt tajta och lär känna studenterna, men nu är det inte riktigt på samma sätt när man bara ses digitalt. Det kan jag verkligen sakna, fyller Eva i.

Förstående studenter

För Eva och Anna innebär det här nya upplägget att de har fått mycket mer uppgifter att rätta, dels för att många praktiska moment har gjorts om till teoretiska, men också för att de fick betydligt fler studenter på samma gång.

– En stor andel av alla de studenter som var ute på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kunde inte fullfölja den när Coronaepidemin slog till, så då fick de istället flyttas över till den här kursen. Det var en bra lösning även om det innebar att vi fick många fler studenter än normalt på en gång.

Både Eva och Anna menar att det tidvis har varit tufft, men inställningen har hela tiden varit att ”det här måste vi bara lösa”.

– Vi försöker vara flexibla och verkligen lyssna in studenterna för att tillgodose allas behov. Vi har fått mycket positiv respons och alla är mycket förstående och ändå nöjda utifrån förutsättningarna, säger Eva.

Om framtiden vet de i dagsläget inte så mycket. Beskedet att universitetet ska öppna upp sin verksamhet till hösten har kommit, samtidigt är Hälsomottagningen en speciell verksamhet.

– Vi har många äldre besökare hos oss, och vi tar givetvis inga risker. Just nu planerar vi för att både kunna köra igång som vanligt, men också att anpassa och köra vissa delar digitalt.

 

Denna intervju är en del av vår serie ”Vår nya vardag”.