Rebecca Esselgren

Rebecca värnar om studenterna i en ovanlig tid

Snart två månader har gått sedan Linnéuniversitetet fattade beslut om att gå över till digital undervisning och examination. En omställning som har inneburit stora förändringar får såväl medarbetare och studenter. Mitt i detta finns Linnéstudenterna som representerar och stöttar studenterna, ett arbete som är nog så viktigt i denna ovanliga tid.

 – Den senaste tiden har verkligen varit unik. Många möten som redan var inplanerade fortsätter som vanligt men i digital form, men diskussionerna är väldigt annorlunda och arbetet har nu ett helt annat fokus, berättar Rebecca Esselgren, som är nyvald kårordförande fram tills juni 2021.  

Studentkårens studiesociala arbete och det arbete som görs för att främja studentlivet ser mycket annorlunda ut. Bland annat så har de fysiska evenemangen ställts in och kåren försöker nu tackla utmaningen med att bedriva studiesociala aktiviteter online istället.

Men det finns även delar som mer eller mindre fortgår som vanligt.

 – När det kommer till utbildningssidan fortsätter vi som vanligt med att hjälpa de studenter som behöver det och precis som tidigare ska det väljas studentrepresentanter. Arbetet med att sitta med i beredande och beslutande organ likaså, även om det sker digitalt, berättar Rebecca.

Tydlighet viktigt i en tid av oro

Många studenter var beredda på det beslut om fattades i mitten av mars och uppskattade också tydligheten som beslutet gav. Rebecca själv deltog i den presskonferens som Linnéuniversitetets höll den 17 mars då rektor Peter Aronsson berättade om beslutet som innebar att Linnéuniversitetet från och med dagen därpå skulle ställa om till digital undervisning och examination. Ett stort omställningsarbete som naturligtvis genererade många frågor och viss oro, men som på det stora hela har fungerat väl. Samtidigt finns givetvis en stor besvikelse över det man missar - universitetsupplevelsen handlar om så mycket mer än själva studierna.

De flesta frågorna från studenterna som kommer till Linnéstudenterna handlar ändå framförallt om kurser och examinationer.

 – Vi tror att det viktigaste är att ha tydlig kommunikation med studenterna. Hellre att man skriver ut informationen en gång för mycket än en gång för lite.

Det är svårt att avgöra om det kan komma något gott ur det här men Rebecca själv tror att man i slutändan kommer uppskatta den normala vardagen mycket mer än vad man gjorde innan.

 – Man tog vardagen för givet och det tror jag inte man kommer göra igen.

Livet med digitala studier och social distansering kan bli både monotont och ensamt. Rebeccas tips till alla studenter är att man går utanför sin lägenhet minst en gång om dagen.

 – Om det är för en promenad eller bara stå och ta det lugnt en stund spelar ingen roll, jag tror att det är bra för hälsan i längden!

 

Denna intervju är en del av vår serie ”Vår nya vardag”.