Linnéuniversitetets samlade information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Här samlar vi Linnéuniversitetets information till medarbetare och chefer med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Uppdaterad kl 08:05 den 5 april. 

Linnéuniversitetets krisledning har aktiverats med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Krisledningen har nu regelbundna möten och följer utvecklingen i Ukraina och Ryssland.

Löpande information till alla medarbetare publiceras i grupp Linnéuniversitetet och till dig som chef i grupp Chef på Linnéuniversitetet. 

Uttalande av rektor Peter Aronsson

"De dramatiskt vidgade krigshandlingarna och det ökande hotet gör att konflikten inte gäller bara Ryssland och Ukraina – utan oss alla."
Se filmklippet nedan från 28 februari 2022.
Läs blogginlägget "Vad ska akademin göra i krigstid?"

Peter Aronsson i rektorsbloggen

"Den 24 februari 2022 startade Vladimir Putin krig med Ukraina och världen. Som rektor satte jag igång vår krisledning för att bedöma riskerna för studenter, medarbetare och verksamheten." Läs blogginlägget "Vad ska akademin göra i krigstid?"

Frågor och svar

Stödåtgärder

Fokus Ukraina

Linnéuniversitetets expertlista med koppling till Ukrainakrisen

Vi har flera experter och forskare som utifrån sina ämnen och forskningsområden kan kommentera den uppkomna situationen i Ukraina.
Linnéuniversitetets expertlista med koppling till Ukrainakrisen.

Kontakt

Universitetets krisledningsgrupp är aktiverad. Har du frågor eller funderingar kontakta info@lnu.se.