Säkerhet

Begreppet säkerhet delas vid Linnéuniversitetet in i fem delområden: fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, miljösäkerhet samt personsäkerhet. Nu har en säkerhetsgrupp bildats bestående av kontaktpersoner för de olika delarna.

I säkerhetsgruppen ingår följande personer:

Sammankallande är säkerhetsrådgivare Joakim Karlsson joakim.p.karlsson@lnu.se.