Säkerhet

Säkerhet delas vid Linnéuniversitetet in i fem olika säkerhetsområden: Brand och fysisk säkerhet, Informationssäkerhet, IT-säkerhet, Miljösäkerhet samt Personsäkerhet.

Varje säkerhetsområde har minst en säkerhetskoordinator: 

 

Universitetets fem säkerhetsområden


Ansvaret för respektive säkerhetsområde är delegerat till avdelningschefen för respektive avdelning enligt nedan. Mer detaljerad information finns under respektive säkerhetsområde. 

Driftinformation

Driftmeddelande ger dig information om pågående, planerade och åtgärdade driftstörningar på våra tjänster.