Säkerhet

Säkerhet delas vid Linnéuniversitetet in i fem olika säkerhetsområden: Brand och fysisk säkerhet, Informationssäkerhet, IT-säkerhet, Miljösäkerhet samt Personsäkerhet.

Varje säkerhetsområde har minst en säkerhetskoordinator: 

Sammankallande är säkerhetsrådgivare Joakim Karlsson joakim.p.karlsson@lnu.se.

Universitetets fem säkerhetsområden


Ansvaret för respektive säkerhetsområde är delegerat till avdelningschefen för respektive avdelning enligt nedan. Mer detaljerad information finns under respektive säkerhetsområde. 

Medarbetargrupper

Det finns både öppna och dolda grupper på Linnéuniversitetets internwebb, Medarbetare, som kan vara intressanta för dig som anställd. Här kan du se vilka grupper som finns på Medarbetare.

Driftmeddelande ger dig information om pågående, planerade och åtgärdade driftstörningar på våra tjänster.