Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet tillhör lokal- och serviceavdelningens sektion lokalplanering

Den fysiska säkerheten kan delas in i tre kategorier:

  • Tillträdesskydd: Nycklar, nyckelskåp, passerkort, dörrmiljöer
  • Egendomsskydd: Bevakning, larmsystem, passersystem
  • Fysiskt skydd: Lokal och fastighet, stöldskydd med lås och märkning

Två säkerhetssamordnare arbetar med fysisk säkerhet:
Kalmar: Kristofer Persson
Växjö: Staffan Lindsgård

Mail:Sakerhet@lnu.se

Säkerhetssamordnarna hanterar till exempel nycklar, passerkort, inbrottslarm, passersystem samt bevakningsfrågor.

Rutinerna är olika för Kalmar och Växjö. Kontakta säkerhetssamordnarna för mer information.

Läs mer om brand och utrymning.