Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet tillhör Lokal- och serviceavdelningens sektion Lokaladministration (Los-La).

Fyra kategorier

Den fysiska säkerheten kan delas in i olika kategorier:

  • Tillträdesskydd
  • Egendomsskydd
  • Fysiskt skydd

Tillträdesskydd: Nycklar, nyckelskåp, passerkort, dörrmiljöer
Egendomsskydd: Bevakning, larmsystem, passersystem
Fysiskt skydd: Lokal och fastighet, stöldskydd med lås och märkning

Två säkerhetssamordnare

Två säkerhetssamordnare arbetar med fysisk säkerhet.
Kalmar: Jörgen Franzén, kortnr 6300, e-post jorgen.franzen_AT_lnu.se
Växjö: Staffan Lindsgård, kortnr 8594, e-post staffan.lindsgard@lnu.se

Säkerhetssamordnarna hanterar till exempel nycklar, passerkort, inbrottslarm, passersystem samt bevakningsfrågor.

Rutinerna är olika för Växjö och Kalmar. Kontakta säkerhetssamordnarna för mer information.

Läs mer om brand och utrymning.