Nycklar och passerkort

Lokal- och serviceavdelningen är ansvarig för struktur, säkerhet och samordningsfrågor när det gäller nycklar och passerkort. Det administrativa arbetet sköts av olika aktörer inom Linnéuniversitetet.

Nycklar till universitetet beställer du via Lokal- och serviceavdelningens säkerhetssamordnare. Du eller din närmaste chef fyller i beställningsformuläret för nycklar. Om du beställer nycklar till dig själv måste närmaste chef anges på avsedd plats i formuläret. Det tar upp till tre arbetsdagar att verkställa din beställning. Du hämtar din nyckel i Infocenter på din arbetsort (Växjö/Kalmar). Ta med dig giltig id-handling då du behöver identifiera dig vid uthämtningen.

Passerkort beställer du själv via självserviceportalen för passerkort. Ditt passerkort kan användas på alla orter där universitetet har lokaler och kortet används också till utskrifter på MFP-maskinerna (kopieringsmaskinerna) samt som lånekort på biblioteket. Du kan beställa passerkort innan din anställning är påbörjad, förutsatt att du har fått ett LNU-konto från IT.

Skapa ditt passerkort

1. Gå in på lnukortet.lnu.se och logga in med ditt LNU-konto.
2. Klicka på "Beställning av passerkort" och följ instruktionerna.
3. Beställningen tar upp till tre dagar att behandla. Efter det kan du hämta ut kortet i Infocenter på den ort du valde i beställningen, mot uppvisande av giltig legitimation.

Aktivera passerkort
1. Gå in på lnukortet.lnu.se och logga in med ditt LNU-konto.
2. Klicka på "Aktivera ditt passerkort".

Nu ska ditt passerkort vara aktiverat och du kan använda det.

Undantag
Personer utan LNU-konto kan inte själva beställa sitt passerkort. Istället hanteras den beställningen via samma formulär som gäller för beställning av nycklar.

Personer som inte ligger med i Primula får inga behörigheter på passerkortet per automatik. Närmsta chef måste mejla sakerhet@lnu.se med vilka behörigheter personen skall ha. Det gäller även om den anställde är inlagd i Primula men behöver specialbehörighet.

Kontakt

Ansvariga för säkerhetsfrågor och nycklar/passerkort är universitetets säkerhetssamordnare Kristofer Persson och Staffan Lindsgård: sakerhet@lnu.se.