Nycklar och passerkort

Här kan du läsa om passerkort och nycklar.

Lokal- och serviceavdelningen är ansvarig för struktur, säkerhet och samordningsfrågor när det gäller nycklar och passerkort. Det administrativa arbetet sköts av olika aktörer inom Linnéuniversitetet.

Nycklar till universitetet beställer du via Lokal- och serviceavdelningens säkerhetssamordnare. Du eller din närmaste chef fyller i beställningsformuläret för nycklar. Om du beställer nycklar till dig själv måste närmaste chef anges på avsedd plats i formuläret. Handläggningstid av nyckelbeställning varierar beroende på arbetsbelastning och tillgång till berörda nycklar. Var därför ute i god tid. Du hämtar din nyckel i Infocenter på din arbetsort (Växjö/Kalmar). Ta med dig giltig id-handling då du behöver identifiera dig vid uthämtningen.

Passerkort beställer du själv via självserviceportalen för passerkort. Ditt passerkort kan användas på alla orter där universitetet har lokaler och kortet används också till utskrifter på MFP-maskinerna (kopieringsmaskinerna) samt som lånekort på biblioteket. Du kan beställa passerkort innan din anställning är påbörjad, förutsatt att du har fått ett LNU-konto från IT. Bild och födelsenummer skrivs ut på passerkorten, detta för att väktare ska kunna identifiera och se att vi har behörighet till lokalerna. Det finns inget krav på att bära passerkortet synligt. Tänk på att hantera ditt passerkort som en personlig värdehandling.

Skapa ditt passerkort

1. Gå in på lnukortet.lnu.se och logga in med ditt LNU-konto.
2. Klicka på "Mina passerkort" välj  "Beställ nytt kort" och följ instruktionerna.
3. Beställningen tar minst tre dagar att behandla. Efter det kan du hämta ut passerkortet i Infocenter på den ort du valde i beställningen, mot uppvisande av giltig legitimation.

Aktivera passerkort

1. Infocenter aktiverar ditt passerkort när du hämtar upp det, ditt befintliga passerkort spärras och lämnas in till infocenter.

Spärra ditt passerkort

1. Gå in på lnukortet.lnu.se och logga in med ditt LNU-konto.
2. Klicka på "Mina passerkort"  välj "Spärra kort" och följ instruktionerna. Upprepa om du har flera aktiva passerkort.

Byta pinkod

1. Gå in på lnukortet.lnu.se och logga in med ditt LNU-konto.
2. Klicka på "Byt PIN" och följ instruktionerna. (vänta 15min innan det ändras)

Undantag
Personer utan anställning(primula) kan inte själva beställa sitt passerkort. Istället hanteras den beställningen via samma formulär som gäller för beställning av nycklar.

Personer som inte ligger med i Primula får inga behörigheter på passerkortet per automatik. Närmsta chef måste mejla sakerhet@lnu.se med vilka behörigheter personen skall få samt giltighetstid. Det gäller även om den anställde är inlagd i Primula men behöver specialbehörighet.

Kontakt

Ansvariga för säkerhetsfrågor och nycklar/passerkort är universitetets säkerhetssamordnare Kristofer Persson och Staffan Lindsgård: sakerhet@lnu.se.