Passersystem Kalmar

Här kan du läsa om Uppdatering, Saltning, dörruppställningar.

För att få en föreläsningssal olåst:

1. Tryck på den gröna bocken på kortläsaren

2. Lägg kortet på kortläsare

3. Tryck in din pinkod

Nu kommer dörren hållas olåst i fyra timmar. Vill du låsa dörren innan dess gör du om samma manöver.

 

Uppdatering/Saltning

För att passerkorten ska vara aktiva behövs uppdatering/saltning av passerkortet var 14e dag. Uppdatering/saltning utförs i en uppdateringsläsare, finns i entréer på plan 1 i samtliga hus i Kalmar.  Håll ditt passerkort framför upppdateringsläsaren minst 5 sekunder, den blir först blå sen grön och avslutar med ett pip/rött ljus.

Blir uppdateringsläsaren röd direkt är det något fel på ditt passerkort/behörighet, vänligen kontakta Säkerhet

 

Kontorsdörrar:

För att göra en kontorsdörr olåst håll ditt passerkort framför läsaren när dörren är öppen i minst 5sekunder, då blir dörren olåst tillsvidare. För att avsluta olåst kontorsdörr, håll passerkortet minst 5 sekunder framför läsaren, prova att dörren blir låst.

Om din kontorsdörr/mötesrum/grupprum blinkar rött och tar tid för att öppna sig börjar batteriet ta slut, vänligen anmäl rumsnummer till Vaktmästare Kalmar .

Access system Kalmar

To get a lecture hall unlocked:

  1. Press the green tick on the card reader
  2. Place the card on the card reader
  3. Enter your pin code

Now the door will be kept unlocked for four hours. If you want to lock the door before then, repeat the same maneuver.

Update/Salting

In order for the access cards to be active, updating/salting of the access card is needed every 14 days. Updating/salting is carried out in an update reader, found in entrances hall on floor 1 in all buildings in Kalmar. Hold your access card in front of the update reader for at least 5 seconds, it first turns blue then green and ends with a beep/red light.

If the update reader turns red immediately, there is something wrong with your access card/authorization, please contact Sakerhet@lnu.se

Office doors:

To make an office door unlocked, hold your access card in front of the reader when the door is open for at least 5 seconds, then the door will be unlocked forever. To exit an unlocked office door, hold the access card in front of the reader for at least 5 seconds, try to lock the door.

If your office door/meeting room/group room flashes red and takes time to open, the battery is running low, please report the room number to Caretaker Kalmar.

Karta placering uppdateringsläsare, saltning
Karta placering uppdateringsläsare, saltning. -