Stöldmärkning

Stöldmärkning av datorer, laptops, verktyg, instrument m.m.

En etikett med Lnu logo och symbol klistras fast på ytan av varan som ska stöldmärkas.
Etiketten går inte att få bort utan att göra åverkan av varan.
Etiketten har ett unikt nummer som läggs in i en databas där varans namn, serienr, placering m.m anges.
Varan kan spåras med hjälp numret och en streckkod om tex polisen hittar ev. stöldgods.

Etiketten går att beställa i olika storlekar och utförande.
För bildexempel och instruktion av montering se bilagor till höger.

Kostnad för märkning står respektive fakultet/institution för, beroende på vad som ska märkas och vem som äger varan.

DNA – stöldmärkning

Ytterligare en variant av stöldmärkning som kan användas som komplement till etikettmärkning eller enskilt.

Märkningen är enkel att applicera - du penslar den bara på ett antal ställen på föremålet du vill märka. En sats räcker till ca 30 mindre föremål eller 10 större.

DNA-märkningen är i princip omöjlig för tjuven att avlägsna helt, då minsta partikel av blandningen innehåller en fullständig DNA-kod.

Märkningen reagerar på UV-ljus vilket gör den lätt att hitta för Polisen. Då DNA-märkningen innehåller både DNA och mikropunkter minimeras även tiden det tar för polisen att hitta dig som ägare.
Mikropunkterna går nämligen att avläsa på plats med handmikroskop. Skulle alla mikropunkter ha avlägsnats kan DNA-märkningen istället topsas för ett prov som skickas till laboratorium.

Den unika DNA-koden och PIN-numret i mikropunkterna registreras i två databaser - en svensk och en internationell.

Varningsdekaler sätts på dörrar eller fönster för att påvisa att föremålen är märkta.

För beställning, erhålla lösenord till databas och få vidare instruktioner, kontakta säkerhetssamordnare: sakerhet@lnu.se.