Incidentrapportering Säkerhet

Incidentrapport säkerhet. För att rapportera säkerhetsärenden som inte är akuta, till exempel olika händelser, risker, brister med mera använd Incidentrapportering. Incidentrapport säkerhet.

Incidentrapportering

Vill du vara anonym när du rapporterar hänvisar vi dig till Incidentrapportering Anonym.

Gäller din rapportering arbetsskador eller tillbud ska du vända dig till sidan med information om arbetsskador.

Är ditt ärende akut?

Vid nödläge ring SOS Alarm, larmnummer 112, för att tillkalla:

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Vid behov av väktare, ring;

  • Väktare i Kalmar, telefon 0480- 49 77 00
    Väktare i Växjö, telefon 0470-76 71 00

Maila it-support@lnu.se för IT-säkerhets incidenter.