Incidentrapportering Säkerhet

Här finns ett formulär för rapportering av säkerhetsärenden som inte är akuta, till exempel olika händelser, risker, brister med mera.

Vill du vara anonym när du rapporterar hänvisar vi dig till registrator.

Gäller din rapportering arbetsskador ska du vända dig till sidan med information om arbetsskador.
Gäller din rapportering tillbud ska du vända dig till sidan med information om tillbud.

Är ditt ärende akut?

Vid nödläge ring SOS Alarm, larmnummer 112, för att tillkalla:

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Vid behov av väktare, ring Securitas.

  • Kalmar: telefon 010-470 52 59
  • Växjö: telefon 010-470 52 49

Fyll i detta formulär för att rapportera din incident.

 

Fyll i detta formulär för att rapportera IT-relaterade säkerhetsärenden.