Incidentrapportering IT-säkerhet

I det här formuläret kan du rapportera in IT-säkerhetsärenden som inte är akuta till universitetets Incident Response Team (IRT). Det kan gälla olika typer av händelser, men också risker, brister eller liknande som du har råkar ut för eller lagt märke till.

Vill du rapportera ärenden som gäller fysisk säkerhet, personsäkerhet, miljösäkerhet, informationssäkerhet eller annan säkerhet ska du klicka här.

Vill du rapportera arbetsskador eller tillbud ska du vända dig hit.

Vill du vara anonym när du rapporterar hänvisar vi dig till registrator.

Fyll i detta formulär för att rapportera din IT-relaterade incident: