Incidentrapportering Säkerhet

Maila Sakerhet@lnu.se för att rapportera säkerhetsärenden till universitetets säkerhetssamordnare. Det kan gälla olika typer av händelser, men också risker, brister eller liknande som du har råkar ut för eller lagt märke till.

Vill du rapportera arbetsskada ska du fylla i blankett som finns på https://anmalarbetsskada.se.
Vill du rapportera tillbud ska du fylla i blankett som finns på sidan om tillbud.

Vill du rapportera IT-relaterade säkerhetsärenden ska du klicka här.

Vill du vara anonym när du rapporterar hänvisar vi dig till registrator.

Är ditt ärende akut?

Vid nödläge ring SOS Alarm, larmnummer 112, för att tillkalla:
• ambulans
• räddningstjänst
• polis

Vid behov av väktare, ring Securitas på telefon:
Kalmar: 010-470 52 59
Växjö: 010-470 52 49