Personsäkerhet

Har du råkat ut för hot och/eller våld?

Vid en allvarlig situationen ska du tillkalla polis

  • Vid akut läge, ring 112
  • Är läget inte akut, ring 114 14

Du kan få stöd av väktare

Vid situationer som kräver externa insatser för assistans vänder du dig direkt till Securitas på telefon:

  • Kalmar: 010-470 52 59
  • Växjö: 010-470 52 49

Kontaktpersoner inom Linnéuniversitetet

Personsäkerhet: Maria Gruvstad, telefon 0470-70 85 56, 073-906 93 99
Säkerhetssamordnare: Jörgen Franzén, telefon 0480-44 63 00