Personsäkerhet

Har du råkat ut för hot och/eller våld?

Vid en allvarlig situationen ska du tillkalla polis

  • Vid akut läge, ring 112
  • Är läget inte akut, ring 114 14

Ta kontakt med din närmaste chef och berätta vad som hänt. 

Du kan få stöd av väktare

Vid situationer som kräver externa insatser för assistans vänder du dig direkt till väktare på telefon:

  • Väktare i Kalmar, telefon 0480- 49 77 00
    Väktare i Växjö, telefon 0470-76 71 00

Kontaktpersoner inom Linnéuniversitetet

Personalsäkerhet: Oskar Sandgren, telefon 0470- 708444


Säkerhetssamordnare: Kristofer Persson, telefon 0480-44 64 21

 

Säkert resande

Genom förberedelser och beredskap vid utlandsresor i tjänsten kan medvetenheten om möjliga risker vid tjänsteresor öka.
 
Punkter att tänka på innan avresa, under själva resan, och om en kris dessvärre uppstår, syftar till att stödja både den som reser och ansvarig prefekt/motsvarande inför och under tjänsteresor utomlands.

Läs mer om: "Utlandsresor i tjänsten. Riktlinjer för personsäkerhet" som du hittar under rubriken Bilagor.