Polisanmälan

Brott riktade mot Linnéuniversitetet (Lnu), dess anställda eller studenter skall polisanmälas. Det gäller alla slag av brott såsom inbrott, stölder, IT-brott, skadegörelser, våld, hot och oegentligheter mm. Efter bedömning skall även försök till brott polisanmälas.

Den enskilde eller närmsta chef ansvarar för att polisanmälan görs och följs upp. Vid behov kontaktas säkerhetssamordnaren i Växjö eller Kalmar för rådgivning före anmälan.
Anmälan skall ske utan dröjsmål, helst samma dag. Polisanmälan kan ske på många olika sätt både muntligt och skriftligt så som:
  • Via internet www.polisen.se Ange Linnéuniversitet och dess organisationsnummer 202100-6271 och skriv alltid ut en bekräftelse som skickas till säkerhetssamordnaren i Kalmar eller Växjö.
  • Per telefon 114 14, begär att få polisens K-nummer (diarienummer) på anmälan (t.ex. 1400 K0000-12) och meddela numret till säkerhetssamordnaren i Kalmar eller Växjö.

OBS! vid akuta situationer ring 112.

  • Via polisman på brottsplatsen eller på polisstation, begär att få det s.k. målsägarexemplaret som skickas till säkerhetssamordnaren i Kalmar eller Växjö.
Övrigt:
I polisanmälan skall det tydligt:
  • beskrivas vad som hänt, eventuell skadegörelse samt stulet gods skall specificeras så noggrant som möjligt med angivande av fabrikat/tillverkare, typbeteckningar och serienummer, IMEI-nummer på mobiltelefon, mm.
  • anges eventuella vittnen, signalement och annat bevismaterial eller spår.
  • Vid frågor eller vägledning maila Sakerhet@lnu.se