Samlad information om hackerattacken mot Primula

Nu är Primula redo att användas igen

Efter hackerattacken blev Primula tillgängligt för lönesektionen i fredags förmiddag. Lönesektionen har gjort kontroller, och även handlagt och registrerat nya ärenden utan några problem. Primula gick ner runt kl 21 den 19 januari. Vi har inte kunnat se att ärenden som registrerades före det klockslaget har försvunnit eller att någon information saknas. Men vet du att du gjorde en registrering i nära anslutning till den tiden ber vi dig att dubbelkolla att ditt ärende finns kvar.

HR-partners, ekonomiadministratörer och ekonomer fick klartecken att börja arbeta i Primula måndag eftermiddag. Nu är vi redo för nästa steg, och nu är Primula tillgängligt för alla medarbetare.

Registrera dina ärenden i Primula som vanligt

Det innebär att från och med nu registrerar du dina ärenden i Primula precis som vanligt. De tillfälliga blanketterna ska därmed inte användas mer.

Ärenden som är inskickade på blanketter hanteras och registreras av Lönesektionen. De har för närvarande mycket som ska hanteras och bli klart till lönekörningen så vi hoppas på förståelse och tålamod.

Vänta med att fråga om dina ärenden fram till den 14 februari, då du gärna få titta på din preliminära lönespecifikation i Primula så att inget saknas. Skulle något saknas är vi tacksamma om du hör av dig till din lönespecialist. 

Vanligtvis är den femte i månaden sista datum för att inkomma med ärenden för utbetalning med lönen innevarande månad. Detta datum gäller även i februari för intermittent anställda och arvodister för att komma in med sina underlag för ersättning.

För övriga ärenden gäller den 9 februari som sista dag för registrering. På grund av det tajta tidsschemat kan endast fullständiga ärenden hanteras och betalas ut med februarilönen. Vid behov av komplettering av ett ärende får ersättningen vänta till nästkommande löneutbetalning. Var särskilt noga med att fylla i all information i reseärenden där vi ofta ser behov av kompletteringar.

Registrera din tid i Primula senast 18 februari

Nu när Primula är tillgängligt igen återgår du som är T/A-personal till att registrera din arbetade tid i Primula. Primula gick ner på kvällen den 19 januari, tidsstämplingar fram till dess ska alltså finnas kvar.

Därefter har vi inte haft möjlighet att stämpla tiden i Primula, vilket innebär att du som är T/A-personal istället har fått skriva ner din tid på annat sätt. Nu behöver du själv göra manuella registreringar för att de två veckor Primula har legat nere ska finnas med i ditt saldo.

Registreringen gör du dag för dag utifrån de tider du har antecknat under tiden, se den manual vi har tagit fram och som finns här. Dina registreringar behöver vara gjorda senast den 18 februari. 

Bra att veta:

  • Utbetalning av överskjutande semester från 2023 kommer att ske först i mars månad.
  • Vår förhoppning är att vi ska kunna utbetala nya löner utifrån lönerevisionen för dem som är berörda av det.
  • Vi har ett antal olika integrationer mellan olika system och Primula, och de är inte igång än. Vi har ännu inte fått besked från Tietoevry när det kan vara möjligt.

Vi gör vårt bästa för att lösa situationen och tackar för ditt tålamod.

/Lönesektionen, HR-avdelningen,
2024-02-06


========

Vårt personal- och lönesystem Primula ligger nere eftersom leverantören Tietoevry har blivit utsatta för en så kallad ransomeware-attack. Tietoevry arbetar för fullt med att hantera och lösa problemen, men de vet för närvarande inte när Primula är i drift igen. Under tiden Primula ligger nere har du som medarbetare inte möjlighet att registrera några ärenden i Primula. 

Universitetets krisledningsgrupp är aktiverad och arbetar med att hitta lösningar på både kort och lång sikt.

På denna sida samlar vi all information om hur vi hanterar olika frågor under den tid Primula inte är tillgängligt.