Lednings- och internkommunikation

Här hittar du ledningens kommunikationskanaler för dig som anställd.

Som anställd vid Linnéuniversitetet har du tillgång till intranätet Medarbetare och dess medarbetargrupper som du når när du har loggat in.

Nyheter och meddelanden i grupp Linnéuniversitetet

Gruppen Linnéuniversitetet är universitetets huvudkanal för interna nyheter,  meddelanden om saker som händer och aktuellt från ledningen. Här publiceras till exempel:

Här publiceras även meddelande om nya inlägg i rektors externa blogg Rektorsbloggen

Chefsbrevet

Du som är chef med personalansvar får även tillgång till chefsbrevet som kommer ut ungefär varannan vecka, eller vid behov.