En ung kvinna står med armarna i kors på en träbrygga. Bakom henne sitter studenter i grupp och talar med varandra.

Lika villkor

Linnéuniversitetet arbetar för en hållbar framtid genom att sträva efter att alla studenter och medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter. Paraply begreppet för detta arbete är lika villkor som inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling. Arbetet med lika villkor utgår ifrån bestämmelser i Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen, Högskolelagen och Högskoleförordningen.

Arbetet med jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet har vid Linnéuniversitetet integrerats till en helhet och går under paraplybegreppet Lika villkor. För att uppnå lika villkor bedriver universitetet ett målinriktat arbete för jämställdhet genom jämställdhetsintegrering. För att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder arbetar vi aktivt med förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar.