Regnbågsflaggan tillsammans med två flaggor med Linnéuniversitetets logotype

HBTQI+

Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Linnéuniversitetet är en plats där studenter och medarbetare ska känna sig trygga oberoende sexuell läggning och könsidentitet. Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot alla typer av kränkningar i ord och handling. Linnéuniversitetet behöver synliggöra exkluderande normer baserade på sexualitet, identitet och kön för att skapa en inkluderande och trygg studie-och arbetsmiljö.

Linnéuniversitetets medverkan i Pride

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot alla typer av kränkningar i ord och handling. Prideveckorna påminner om att det fortfarande finns ett behov av att uppmärksamma det som i diskrimineringslagen benämns som sexuell läggning, kön, könsidentitet och könsuttryck. Alla delar av vårt samhälle behöver synliggöra exkluderande normer baserade på sexualitet, identitet och kön för att skapa trygga och inkluderande samhällen.

Linnéuniversitetet stödjer Växjö Pride och Kalmar Pride som en del i det aktiva arbetet för att främja demokrati, samhällsdeltagande samt allas lika rättigheter och möjligheter. Linnéuniversitetet står upp för allas lika värde, visar solidaritet och är en allierad part för HBTQI-personer på hemmaplan och runt om i världen. Deltagande i Pride är inte ett personligt eller politiskt ställningstagande utan är den del av universitetets värdegrund.