Studenter och anställda gör sig utanför Linnéuniversitetet i Kalmar

Jämställdhet vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet arbetar aktivt med jämställdhet för ett universitet där alla kan studera, undervisa, arbeta och forska på lika villkor. Arbetet tar sin avstamp i regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering samt andra uppdrag och lagar som berör jämställdhet, jämlikhet, mångfald och lika villkor. Linnéuniversitetets jämställdhetsperspektiv har en intersektionell ansats.

Linnéuniversitetets jämställdhetsperspektiv

Linnéuniversitet arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv med en intersektionell ansats vilken utgår från kön och hur kön samverkar med andra maktordningar. Utgångspunkten i en intersektionell ansats är alltid kön, men aldrig bara kön. Det betyder att jämställdhetsintegrering och arbetet med att motverka diskriminering tillsammans utgör universitetets arbete med lika villkor. Människors förutsättningar är komplexa och påverkas av samspelet mellan faktorer som klass, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionalitet, sexualitet och ålder. Ett jämställdhetsperspektiv med intersektionell ansats innebär att reflektera över vilka konsekvenser ett beslut, en handling eller åtgärd kan få för jämställdheten och för förutsättningarna som påverkar människors möjligheter att agera på lika villkor.

Linnéuniversitetets jämställdhetsplan 

I augusti 2022 tog rektor beslut på en jämställdhetsplan för 2023-2025. Planen separerar jämställdhetsarbetet i tre olika områden: Studera på lika villkor, arbeta på lika villkor och forska på lika villkor. Nedan kan du läsa Linnéuniversitetets jämställdhetsplaner.