Lönesättning

På den här sidan kan du läsa om grunderna för lönesättning i staten, hur de omsätts till lokal lönepraktik på Linnéuniversitetet och hur lönepolitiken ska tillämpas. Lön sätts i huvudsak vid två tillfällen: vid nyanställning och i lönerevision.

Lönesättning vid nyanställning

Lönesättning vid nyanställning sker med stöd av Linnéuniversitetets lönepolicy och lönekriterier. Vid nyanställning sätter lönesättande chef lön med stöd av HR-avdelningen. En lönesättning vid nyanställning vilar på samma lönepolicy och lönekriterier som vid lönerevision. När den som ska anställas och lönesättande chef kommit överens om en lön informeras denna till arbetstagarorganisationerna enligt rutin.

Lönerevision

Lönerevision utgår från RALS och sker med stöd av Linnéuniversitetets lönepolicy och lönekriterier. Arbetet med lönerevision baseras på de centrala avtalen RALS (RamAvtal om Löner mm för arbetstagare inom det Statliga området) som tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna. De centrala avtalen omsätts sedan i lokala tillämpningar som de lokala parterna (arbetsgivaren, OFR, Saco och Seko) kommer överens om genom ett lokalt avtal eller genom en överenskommelse.

Oavsett om lön sätts genom lönesättande samtal, genom kollektiv förhandling eller med ett arbetsgivarbeslut innefattas ett lönesamtal.

För mer information om vilken process som gäller för dig kontakta din arbetstagarorganisation. Är du inte ansluten till någon arbetstagarorganisation eller om din anställning vilar på chefsavtalet, kontakta din chef alternativt HR-avdelningen.

Lönekartläggning

Linnéuniversitetet gör varje år en partsgemensam lönekartläggning utifrån:

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.
  • Löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.

Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren ingår lönekartläggningen.

Dokumentation för lönesättning