Skog

Lön och ersättningar

 

Här hittar du information om lön och ersättningar i samband med tjänsteresor, sjukvårdsförmåner, beredskap och övriga kostnadsersättningar.

Om du har några frågor som du inte finner svar på här är du välkommen att kontakta din HR-partner.

Arvode

Arvode är en ersättningsform för ett kort, tillfälligt uppdrag med begränsad omfattning då månadslön inte är aktuell. Du redovisar ditt underlag för arvode på en arvodesräkning som du sedan lämnar till din uppdragsgivare på institutionen eller avdelningen. Det finns riktlinjer och ett lokalt avtal för timersättningar. 

Relaterade länkar

Lön under sjukfrånvaro

Du som medarbetare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet kapitel 7 och lagen (1991:1047) om sjuklön (SjlL).

Från och med den åttonde dagen behöver du styrka din sjukdom med ett läkarintyg eller tandläkarintyg.
Intyget lämnar du till din HR-partner vid HR-avdelningen. Även Försäkringskassan behöver ditt läkarintyg och det är du som medarbetare som ansvarar för att skicka det dit. Om inget läkarintyg lämnas in från och med den åttonde dagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön.  

Sjuklön (dag 1-14) 
För varje dag som du skulle ha arbetat men är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom, betalas arbetsdagsberäknad sjuklön i förhållande till sjukfrånvarons omfattning:

- för dag 1 (karensdag) 0 procent i sjuklön

- dag 2 - 14, 80 procent i sjuklön

Från och med dag 15 får du som medarbetare sjukpenning från Försäkringskassan samt ett sjukpenningtillägg från arbetsgivaren. Sjukpenningtillägget från arbetsgivaren betalas ut automatiskt i förhållande till omfattningen av frånvaron och förutsätter att arbetstagaren är beviljad sjukpenning från försäkringskassan.

Arbetsgivaren ansvarar för att anmälan sker till Försäkringskassan från och med dag 15, därefter kan du som medarbetare ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

För mer information om sjukpenning och hur du ansöker om sjukpenning, se Försäkringskassans webbplats.

Relaterade länkar

Lönepolicy

En god lönebildning är verksamhetsanknuten och kan därmed bidra till framgång i Linnéuniversitetets kompetensförsörjning - en förutsättning för att universitetets verksamhet ska vara framgångsrik på kort och på lång sikt.

Varje anställd ska känna till hur lön fastställs, vad som kan göras för att bidra till att verksamhetens mål nås och därmed hur lönen kan påverkas. Grunderna för lönesättningen behöver därför vara kommunicerade. Lönesättande chef ansvarar för att skapa förutsättningar för en återkommande dialog om prestation i förhållande till verksamheten.

Lönepolicy

Löneutbetalande bank

Linnéuniversitetet har Danske Bank som löneutbetalande bank. Läs instruktionen nedan för att registrera dina uppgifter korrekt.

För att du ska få din lön till det konto du vill, behöver du genomföra en registrering. För att registrera dig i Danske Bank gå till deras sida för lönetjänster: http://www.danskebank.se/lonetjanst

Du registrerar dig enklast med hjälp av ett BankID. Har du idag inget BankID kan du enkelt ansöka om det genom din bank.

Instruktion för att registrera uppgifter i Danske Bank

För dig som inte kan använda BankID, kan registrering av dina kontouppgifter ske med hjälp av en blankett. Blanketten begär du genom att maila till kundin@lnu.se

Om du inte anger dina kontouppgifter på något av ovanstående sätt kommer din lön att betalas ut via ett utbetalningskort som skickas hem till din adress. Utbetalningskortet kan du lösa in på bank eller ombud. Inlösen kan vara avgiftsbelagt.

Registreringen av kontouppgifterna innebär inte att du blir kund i Danske Bank. Är du idag kund hos Danske Bank behöver du ändå registrera kontouppgifterna.

Teknisk support

För teknisk support angående lönetjänsten, ring Danske Bank på telefonnummer 0752-481850. Danske Bank nås måndag – torsdag 08:30-17.00, fredag 08.30-16.45.

Övriga frågor

Vid andra frågor om kontoregistrering kontaktar du kundin@lnu.se

Löneutbetalning

Lönen betalas ut den 25:e i varje månad. Är detta en lördag betalas lönen ut närmast föregående arbetsdag, är det en söndag sker utbetalningen påföljande arbetsdag. Utbetalningen sker via Danske Bank, se mer information under Utbetalande bank.

Lönespecifikation

Aktuell och äldre lönespecifikationer hittar du i Primula.

 

Löneväxling

Som medarbetare vid Linnéuniversitetet har du möjlighet till löneväxling. Att löneväxla till pension innebär att spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. När du löneväxlar görs ett avdrag på din bruttolön. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Erbjudandet är förmånligt eftersom avdraget sänker din bruttolön vilket gör att skatten minskar. Även avgiften för arbetsgivaren minskar.

För mer information, se nedan.

Skatt

Som nyanställd ska du lämna in en skattsedel till din HR-partner. Skattsedeln kan du beställa från Skatteverkets hemsida. Eventuell jämkning ska du skicka in snarast till din HR-partner. Önskemål om extra frivillig skatt lägger du själv in i Primula.

Relaterade länk:

Internationellt rekryterade arbetstagare