Mallar och blanketter

Övergångsperiod
I länklistan nedan finns två arvodesräkningar. Den som i länken är daterad tom 200531 innehåller ersättningsnivåer för arbete utfört tom 200531. Den som är daterad 200601 innehåller ersättningsnivåer för arbete utfört fr o m 200601. Den arvodesräkningen som innehåller ersättningsnivåer för arbete utfört tom 200531 kommer tas bort 200831.