Nyanställd

Välkommen till Linnéuniversitetet!
Under rubriken "Anställd vid Lnu" hittar du all information som rör din anställning, exempelvis semester, förmåner, arbetsmiljö, kompetensutveckling m.m. Titta gärna igenom dessa sidor för att se vilken information som finns här. Har du frågor rörande din anställning är du också välkommen att kontakta HR-avdelningen.

Vårt intranät kallas Medarbetare och här finner du all vår interna information samt löpande nyheter inom Linnéuniversitet. Som anställd är det alltid bäst att använda intranätet i inloggat läge för att se även den information som till exempel är specifik för din avdelning eller de grupper du är med i på Medarbetare.

Som nyanställd erbjuds du ett antal introduktionsutbildningar. Bland annat en universitetsgemensam informationsdag och ett informationsmöte om dina rättigheter och skyldigheter som anställd.

Information om introduktionsaktiviteter och andra kompetensutvecklingsinsatser hittar du på sidan för kompetensutveckling.