Nyanställd

Välkommen till Linnéuniversitetet!

Som nyanställd får du troligen mycket information om din nya arbetsplats och och dina arbetsuppgifter och det är säkert många rutiner som du behöver bli bekant med. Vi hoppas att du ska få en smidig introduktionsprocess och att du ska trivas på Linnéuniversitetet och kunna bidra till att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.


Under rubriken "Anställd vid Lnu" i Medarbetare hittar du all information som rör din anställning, exempelvis semester, förmåner, arbetsmiljö, kompetensutveckling m.m. Som statsanställd gäller vissa särskilda rättigheter och skyldigheter som du behöver känna till. Har du frågor rörande din anställning är du också välkommen att kontakta HR-avdelningen.

Som nyanställd erbjuds du ett antal introduktionsaktiviteter som tillsammans skapar en introduktionsprocess. Denna process är avsedd att på ett systematiskt sätt bidra till att du ska kunna känna dig trygg med dina arbetsuppgifter och vara införstådd med dina uppdrag. I introduktionsprocessen ingår bland annat en universitetsgemensam informationsdag och en HR-informationsträff om dina rättigheter och skyldigheter som anställd. Under 2021 kommer introduktionsprocessen att berikas med ytterligare aktiviteter för nyanställda. Läs gärna mer under rubriken Introduktion.