Lnu Stella

Nyanställd

Välkommen till Linnéuniversitetet!

Som nyanställd får du mycket information om din nya arbetsplats och dina arbetsuppgifter och det är många rutiner som du behöver bli bekant med. Vi hoppas att du ska få en smidig introduktionsprocess och att du ska trivas på Linnéuniversitetet och kunna bidra till att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Under rubriken Anställd vid Lnu hittar du all information som rör din anställning, exempelvis semester, förmåner, arbetsmiljö, kompetensutveckling m.m. Under Stöd och service hittar du ytterligare information som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Några av dem har vi samlat under Praktiska länkar längre ner på sidan.

Introduktionsaktiviteter

Som nyanställd erbjuds du ett antal introduktionsaktiviteter som tillsammans skapar en introduktionsprocess. Denna process är avsedd att på ett systematiskt sätt bidra till att du ska kunna känna dig trygg med dina arbetsuppgifter och vara införstådd med dina uppdrag. Introduktionsprocessen är ett första steg i din kompetensutveckling och sker genom olika universitetsgemensamma och arbetsplatsnära aktiviteter.

Introduktion för nyanställda

En universitetsgemensam introduktionsdag anordnas vanligtvis en gång per termin, en gång på svenska och en gång på engelska. Syftet är att ge dig kunskap om och förståelse för universitet som organisation och arbetsplats samt bidra till en känsla av sammanhang i arbetet. Du får bland annat träffa representanter från universitetsledningen och du får en genomgång av olika aspekter på arbetet vid Linnéuniversitetet.

Introduktionsdagar VT2023

För att undvika för långa dagar i Zoom kommer den universitetsgemensamma introduktionsdagen att delas upp i två halvdagar:
På svenska: 13 och 14 februari, kl. 9-12 båda dagar.
På engelska: 13 och 14 mars, kl. 9-12 båda dagar.

Anmäl dig här