HR-träff, förstasida, ppt

HR – informationsträff

För att våra medarbetare ska bekanta sig med regelverk, rutiner och verktyg som berör personalfrågor håller HR-avdelningen regelbundna 2-timmars informationsträffar en gång i månaden via Zoom (kl. 10-15-12.15). Dessa träffar är ett komplement till den universitetsgemensamma introduktionen för nyanställda som hålls varje termin.

Exempel på innehåll i HR:s informationsträff är dina rättigheter och skyldigheter som anställd vid Linnéuniversitetet beträffande:

  • arbetstider
  • lön
  • förmåner
  • semester
  • frånvaro
  • policyer
  • rutiner etc.

Deltagarna får också en visning av Primula som används för egenregistrering av t.ex. ansökan om ledighet och reseräkningar.

Det är samma innehåll vid samtliga träffar men notera att sessionerna som hålls på engelska riktar sig till internationellt rekryterad personal och därför kan dessa skilja sig åt, t.ex. angående information om migrationsverk, grundläggande information om svenska myndigheter mm.

För att kunna skräddarsy innehållet så mycket som möjligt ber vi att få in anmälan i förväg. Anmälan görs via formulär: Anmälan till HR-informationsträff
Alla tillfällen är kl. 10.15-12.15.

Månad 2022
Dag/datum
Januari
Torsdag 27
Februari
Torsdag 24
Mars
Fredag 25
April
Torsdag 28
Maj
Torsdag 19
Juni
-
Juli
-
Augusti
Torsdag 25
September
Torsdag 29
Oktober
Torsdag 27
November
Torsdag 24
December
-