K-huset

Universitetsgemensam introduktionsdag

En universitetsgemensam introduktionsdag anordnas vanligtvis en gång per termin, en gång på svenska och en gång på engelska. Syftet är att ge dig kunskap om och förståelse för universitet som organisation och arbetsplats samt bidra till en känsla av sammanhang i arbetet. Du får bland annat träffa representanter från universitetsledningen och du får en genomgång av olika aspekter på arbetet vid Linnéuniversitetet.

Introduktionsdagar VT2024

Våren 2024 anordnas en introduktionsdag på svenska (5/2) och en på engelska (12/2). Båda tillfällen är på plats i Växjö, kl. 9.30-15.30. (Lokal meddelas senare.)