Praktisk information

Nycklar och passerkort

Lokal- och serviceavdelningen är ansvarig för struktur, säkerhet och samordningsfrågor när det gäller nycklar och passerkort. Det administrativa arbetet sköts av olika aktörer inom Linnéuniversitetet.

Nycklar till universitetet beställer du via Lokal- och serviceavdelningens säkerhetssamordnare. Du eller din närmaste chef fyller i beställningsformuläret för nycklar. Om du beställer nycklar till dig själv måste närmaste chef anges på avsedd plats i formuläret. Det tar upp till tre arbetsdagar att verkställa din beställning. Du hämtar din nyckel i Infocenter på din arbetsort (Växjö/Kalmar). Ta med dig giltig id-handling då du behöver identifiera dig vid uthämtningen.

Passerkort beställer du själv via självserviceportalen för passerkort. Ditt passerkort kan användas på alla orter där universitetet har lokaler och kortet används också till utskrifter på MFP-maskinerna (kopieringsmaskinerna) samt som lånekort på biblioteket. Du kan beställa passerkort innan din anställning är påbörjad, förutsatt att du har fått ett LNU-konto från IT.

Skapa ditt passerkort

1. Gå in på lnukortet.lnu.se och logga in med ditt LNU-konto.
2. Klicka på "Beställning av passerkort" och följ instruktionerna.
3. Beställningen tar upp till tre dagar att behandla. Efter det kan du hämta ut kortet i Infocenter på den ort du valde i beställningen, mot uppvisande av giltig legitimation.

Undantag
Personer utan LNU-konto kan inte själva beställa sitt passerkort. Istället hanteras den beställningen via samma formulär som gäller för beställning av nycklar.

Personer som inte ligger med i Primula får inga behörigheter på passerkortet per automatik. Närmsta chef måste maila sakerhet@lnu.se med vilka behörigheter personen skall ha. Det gäller även om den anställde är inlagd i Primula men behöver specialbehörighet.

Ansvariga för säkerhetsfrågor och passerkort/nycklar är säkerhetssamordnarna på universitetet och du når dem via e-postadress sakerhet@lnu.se.

Kontakt

Ansvarig för säkerhetsfrågor och nycklar/passerkort är universitetets säkerhetssamordnare Jörgen Franzén. Du når honom via e-postadress sakerhet@lnu.se.

Personalfotografering

Alla anställda erbjuds att bli fotograferade i någon av våra studior, dessa bilder används sedan på Lnu.se till exempel. För information och bokning av fotografering besök sidan för personalfotografering hos kommunikationsavdelningen.

Personalsidorna på Lnu.se

På personalsidorna på Lnu.se och Medarbetare visas information från Linnéuniversitetets databas för personal. Där visas också information som den anställde själv publicerat på sin sida. Nedan beskrivs hur du uppdaterar information på din sida.

Guide för att uppdatera sin egen sida

Gå till din personalsida på Lnu.se.

Namn: Hämtas från Primula. Kontakta HR- avdelningen om du vill ändra.
Titel: Hämtas från Primula. I vissa fall behöver vi ha olika titlar i Primula och på Lnu.se. Kontakta HR-avdelningen om titeln ska ändras permanent. Kontakta kommunikationsavdelningen om titeln behöver ändras för visningen på Lnu.se.
Fakultet/institution/avdelning: Hämtas från växelsystemet. Kontakta infocenter om du vill ändra.
E-post: Hämtas från kontohanteringssystemet. Kontakta IT-avdelningen om du vill ändra.
Telefonnummer: Hämtas från växelsystemet. Kontakta infocenter om du vill ändra.

Redigera presentationstext

  • Logga in längst upp till höger på din personalsida. Du loggar in med din vanliga Lnu-inloggning.
  • Klicka på Redigera sidanlängst upp till höger.
  • Om du är lärare och/eller forskare - bocka för en eller två rutor under fotot. Informationen är viktig. Den används för att förbättra sökningarna på Lnu.se, skapa personallistor m.m.
  • Redigera din presentationstext genom att klicka i fältet under fotot. Fyll i de fält som är relevanta för ditt arbete. Rubrikerna Undervisning, Forskning och Uppdrag syns bara om du har fyllt i text här. Tänk på att skriva på svenska.
  • Ändringarna sparas automatiskt.
  • För att publicera din text klicka på Publicera-knappen, längst upp till höger på sidan.
  • Logga ut genom att först klicka på den lilla pilen i mitten högst upp på sida, därefter på ditt användarnamn längst till höger.

Redigera engelsk version av sidan

Du når den engelska versionen av din sida genom att klicka på ikonen Växla navigeringsfönster allra längst upp till vänster på sidan. Klicka på Webbplatser och välj English.

Profilfoto

När du har blivit fotograferad publiceras ditt foto automatiskt på webben. 
Information om personalfotografering

Publicera mer text och bild

Forskare och lärare har möjligheter att publicera ytterligare text och bild på sin sida. Detta görs i s k block. Du skapar ett nytt block genom att klicka på länken skapa ett nytt block. Kontakta kommunikationsavdelningen om du vill ha hjälp.

Lägg till taggar

För sökbarhetens skull är det viktigt att ange metainformation/taggar som beskriver din verksamhet som forskare och lärare. Du kan för närvarande ange följande under fliken metadata:

  • valfria nyckelord
  • forskningsområde

Fliken metadata når du genom att klicka på knappen Alla egenskaper längst upp till höger på sidan (knappen består av tre punkter och tre korta linjer).

Publikationer i Diva

Länken till dina publikationer i Diva syns automatiskt på din sida på Lnu.se. Om du inte vill att de ska synas bockar du för valet Dölj publikationer under ditt foto.
Din lista med publikationer hämtas från och redigeras i Diva. När du registrerar publikationer i Diva ska du alltid ange användarnamn och institution (den institutionstillhörighet som gällde vid publiceringstillfället), forskningsämne samt eventuell forskargrupp. Om detta inte görs syns inte publikationerna på Lnu.se. Om ni är flera författare vid Lnu till samma publikation måste samtliga författares användarnamn anges.

Vill du ha hjälp?

Kontakta kommunikationsavdelningen på kommunikationsavdelningen@lnu.seom du vill ha hjälp med att uppdatera din sida.

Telefonservice

För att upprätthålla en hög service och ett professionellt bemötande behöver infocenter din din hjälp. Var därför noga med att ange i din telefon när du är anträffbar eller ej. Om du inte har möjlighet att svara i telefon är röstbrevlådan ett bra alternativ för att ta emot meddelanden. Se därför till att även den är uppdaterad med rätt information.

För information och instruktioner, besök sidan för telefonitjänster, hänvisningar och röstbrevlåda. Om du vill ha hjälp, kontakta infocenter.

Kalmar: Hus Stella på Universitetskajen 
Växjö: Huvudentrén i hus H

Tågresor mellan orterna

Som anställd vid Linnéuniversitetet förekommer arbete i både Kalmar och Växjö. För att underlätta dina resor i tjänsten får du en resehandling från din arbetsgivare som gäller för tågresor mellan orterna.

Din resehandling gäller som tågbiljett från Kalmar till Växjö eller omvänt, för resor i 2:a klass utan platsreservation med Öresundståg, Krösatåg eller SJ Regionaltåg. Resehandlingen är giltig under vardagar och utfärdas helårsvis (från januari-december). Bussbiljetter omfattas inte av handlingen.

Om du ska resa längre än mellan orterna, till exempel från Kalmar till Malmö, behöver du enbart boka en biljett för sträckan Växjö-Malmö.

Läs mer om resehandling för tågresor mellan Kalmar och Växjö på tillhörande sida under Stöd och service.