Omställningsmedel

När organisationen eller medarbetare ställs inför nya utmaningar krävs ibland extra insatser. Lokala omställningsmedel kan då bli ett viktigt verktyg som bidrar till ett långsiktigt utvecklingsarbete. De kan sökas både för individer och grupper för att främja verksamheten, anställningsbarhet och arbetsmiljö.

Omställningsmedel ska vara proaktiva och det ska finnas en plan för hur de ska gagna verksamheten. Beslutsmöten om omställningsmedel hålls två gånger per termin.

Omställningsavtalets centrala principer är:

 • Hållbart arbetsliv
 • Förändringsarbete och verksamhetsutveckling
 • Ökad anställningsbarhet

För verksamheten handlar proaktiv omställning bland annat om att säkerställa att rätt kompetens finns på plats både i nuläget och i framtiden. För medarbetaren kan det handla om att utveckla sin kompetens inom nuvarande eller nya arbetsområden.

Lokala omställningsmedel kan sökas och beviljas för åtgärder och aktiviteter i enlighet med avtalet, men de ska aldrig ersätta ordinarie verksamhet.

Åtgärder och aktiviteter som får omställningsmedel ska bidra till att:

 • Främja god arbetsmiljö
 • Stimulera kompetensförsörjning och karriärutveckling
 • Underlätta förändringsbehov
 • Stimulera rörlighet bland arbetstagarna
 • Främja anställningsbarhet
 • Stimulera utbildningsinsatser, med utgångspunkt i verksamhetens behov

Lokala omställningsmedel beviljas inte för att bekosta hela forskarutbildningar.

Ta kontakt med berörd HR-partner för att bolla tankar. Tänk gärna kreativt och ställ hellre en fråga för mycket, än en för lite.

Så här går ansökan till

Ansökan skrivs av ansvarig chef på blanketten Ansökan om omställningsmedel. Chefen skickar därefter in ansökan till sin HR-partner, som sedan anmäler ärendet till samordnaren för den partsgemensamma gruppen.

Efter den partsgemensamma gruppens beslutsmöte skickas beslut till berörd HR-partner, som i sin tur informerar sökande chef. Beslut om beviljade medel skickas för kännedom och uppföljning till Jennie Brakander Holgersson, ekonomiavdelningen.

Den partsgemensamma gruppens beslutsmöten för 2024:

 • 13 juni (5 juni sista dag för ansökan)
 • 16 oktober (8 oktober sista dag för ansökan)
 • 4 december (26 oktober sista dag för ansökan)

Detta gäller för dig som är chef inför en ansökan

 • Det är alltid du som chef som söker omställningsmedel.
 • Du ska alltid ta kontakt med din HR-partner inför en ansökan.
 • Efter ett positivt beslut om omställningsmedel är det du som chef som är ansvarig för att kommunicera med ansvarig ekonom.

Om det partsgemensamma avtalet

Linnéuniversitetets kollektivavtal gällande omställningsmedel syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling. 

Linnéuniversitetet och personalorganisationerna har enats om hur hanteringen ska ske av ansökningar gällande omställningsmedel enligt kollektivavtal om lokala omställningsmedel vid Linnéuniversitetet 2019-01-01.

Den partsgemensamma gruppen för omställningsmedel består av HR-chef (Marianne Johansson-Hellström), en HR-partner (Catharina Ljungberg Johansson) samt representanter för personalorganisationerna (Sofie Tornhill och Jan Andersson för SACO-S, Joachim Peters och Lena Ahlberg för OFR/ST). Samordnare för den partsgemensamma gruppen är Catharina Ljungberg Johansson, HR-avdelningen.