Föreningar

Vid Linnéuniversitetet finns en konstförening, Linnéuniversitetets konstförening. Alla anställda är välkomna att bli medlemmar. Om du ansluter till gruppen för konstföreningen blir du kontaktad av styrelsen med mer information.

I september 2019 bildades Linneaus University Big Band. Bandet består av studenter, anställda, studenter och vänner från Linnéuniversitetet. Om du spelar ett instrument som passar i ett Big Band och vill gå med, vänligen kontakta Yael Tågerud.

Givetvis finns också ett utbrett föreningsliv för studenterna. Listor över vilka studentföreningar som finns vid Lnu i Kalmar och Växjö finns på Linnéstudenternas webbplats, linnestudenterna.se.