Försäkringar

Du som är anställd vid Linnéuniversitet omfattas av ett antal olika försäkringar. Här kan du läsa om vilka försäkringar som just du omfattas av. Behöver du ytterligare information eller har någon fundering är du välkommen att kontakta din HR-partner. 

Arbetsskadeförsäkring för anställda

Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från AFA. Du kan få ersättning vid olycksfall så som att du halkar, faller eller att du har utsatts för hot och våld under arbetet. Försäkringen gäller även olycksfall under färd till och från arbetet.

Du kan bland annat få ersättning för:

  • inkomstförlust (gäller inte vid olycksfall på väg till eller från arbetet)
  • kostnader
  • sveda och värk
  • bestående besvär
  • ärr
  • tandskador

Mer information hittar du på AFAs hemsida.

Mer information om arbetsskada samt hur du anmäler:

https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/att-arbeta-vid-lnu/arbetsmiljohandbok---systematiskt-arbetsmiljoarbete/arbetsskador-och-tillbud/

Vad gäller vid arbete i hemmet?

Vad som gäller vid arbete hemifrån kan du läsa mer om på AFA 

Statens tjänstereseförsäkring

Vid tjänsteresa omfattas anställda vid Linnéuniversitetet av en tjänstereseförsäkring. Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands. Skyddet gäller under hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar. Vid en utrikes tjänsteresa gäller skyddet även under avbrott p.g.a. semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. För att ett sådant uppehåll ska anses vara ett avbrott i tjänsteresan och inte en fristående verksamhet, får uppehållet i tid inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar sammanlagt. Vid semester längre än 14 dagar måste en privat försäkring tecknas för hela semesterperioden. Det spelar ingen roll om semesterperioden förläggs före, under eller efter tjänsteresan. Försäkringsskyddet gäller även i områden dit UD avråder från resor.

Du bör som anställda ta med dig ett försäkringsintyg vid tjänsteresa utomlands. Detta för att det tydligt ska framgå att du har en tjänstereseförsäkring som Linnéuniversitetet tecknat via Kammarkollegiet. Försäkringsintyget ersätter försäkringskorten som vi tidigare använt. Intyget kan även användas vid ansökan om visum eller liknande.

Även utländska besökare som omfattas av försäkringen genom Linnéuniversitetet rekommenderas ha ett försäkringsintyg med sig vid resa. 

Försäkringsintyg hanteras av HR-avdelningen, kontakta din HR-partner för att få intyget

Mer information om Försäkringsvillkor Tjänsteresa (2023) finns på Kammarkollegiet. Läs gärna igenom Goda råd på tjänsteresan

Falck Global Assistance
Om du har behov av akuthjälp i utlandet, till exempel om du är inlagd på sjukhuset eller behöver hemtransport, ska du kontakta assistansföretaget Falck Global Assistance.

De finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan 

Telefon: +46 8 587 71749
E-post: fga@se.falck.com 

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

I din anställning omfattas du av statens tjänstegrupplivförsäkring som betyder att din familj (make, maka, registrerad partner, sambo och barn) kan få pengar om du avlider. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Det är din familj som ansöker om tjänstegrupplivförsäkringen.
Mer information om försäkringen och vad den innebär kan du få hos Statens pensionsverk via e-post lnu@spv.se eller telefon 060-18 76 00. Läs mer här: SPV hemsida

URA-försäkring

Linnéuniversitet har tecknat en samlingsförsäkring för anställda som är stationerade utomlands. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd som motsvarar en reseförsäkring. Försäkringen omfattar medföljande familj som uppfyller kraven och är inskrivna i URA-avtalet. Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd, men det går att teckna en kompletterande egendomsförsäkring. Intyg om URA-försäkring får du i samband med att du undertecknar URA-avtalet som du får av HR-avdelningen. Kontakta din HR-partner för mer information.
Mer information om URA-försäkring: Kammarkollegiet

Försäkring för utländska besökare

Linnéuniversitetet har tecknat en samlingsförsäkring för utländska medborgare som deltar i Linnéuniversitetets verksamhet som exempelvis gästforskare, gästföreläsare, opponenter, stipendiater, praktikanter samt icke folkbokförda medarbetare och deras medföljande familj (maka/make/sambo/barn). Mer information finns på Kammarkollegiet.

Vid behov av att teckna försäkring för övriga grupper som deltar i Linnéuniversitetets verksamhet men som inte har en anställning vid Linnéuniversitetet tas en kontakt med Kammarkollegiet.

Vid frågor vänligen kontakta HR-avdelningen.