MBL

MBL står för Lag om medbestämmande i arbetslivet. Medbestämmandelagen är en arbetsrättslig lag som reglerar arbetstagares och fackföreningars förhållande till arbetsgivaren.

MBL tar bland annat upp hur förhandlingar ska föras, vad som gäller om kollektivavtal, förhållandet mellan medlem och organisationer, regler om fredsplikt, föreningsfrihet och medling. Genom förhandlingsreglerna kan facken bli mer jämbördiga med arbetsgivaren. Detta innebär bland annat att facket skall få fortlöpande information och rådgivande förhandlingar inför viktiga beslut.