Personalorganisationer

Följande personalorganisationer är representerade vid Linnéuniversitetet:

OFR/S – Fackförbundet ST

Länk till Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet vid Linnéuniversitetet.

OFT/S - Lärarförbundet

Länk till Universitetssektionen vid Lärarförbundets lokalavdelning i Växjö.

SACO-S – Sveriges akademikers centralorganisation

Länk till SACO-S föreningen vid Linnéuniversitetet.

SEKO – Facket för service och kommunikation

Länk till SEKO Södra.