Primula

Inloggning 

För att logga in, börja med att gå till Primula. Ange samma användarnamn och lösenord som du använder till att logga in i din jobbdator eller webmailen.

Du som är handläggare kan använda klientapplikationen av Primula. Klientapplikationen kräver en särskild installation på din dator. Installationen hjälper IT-support dig med. För att få användarnamn och lösenord för åtkomst till klientapplikationen, kontakta din HR partner.

Kontakt                                                                     

Vid frågor om Primula kan du alltid vända dig till din HR partner. Om du har frågor om inloggning till Primula vänder du dig i första hand till IT support. 

Månadsomställning  

I mitten av varje månad lönekörs Primula, de exakta datumen ser du i inloggat läge. För att din begäran om ersättning, ledighet m.m.  ska komma med månadens lön behöver du registrera ditt ärende före detta datum. På din institution eller enhet kan finnas ett visst datum bestämt, fråga gärna din lokala handläggare.

Primulas användargrupp

Alla anställda som är handläggare i Primula har tillgång till en grupp på Medarbetare som heter Primulas användargrupp. Där finns länkar och filer som stöd i det personaladministrativa arbetet med Primula som verktyg. Är du handläggare skall du automatiskt läggas upp som medlem i gruppen, om inte kontaktar du din HR partner.

Systemförvaltning                              

Primula förvaltas av HR avdelningen och följer gällande förvaltningsmodellen Pm3 vid Linnéuniversitetet. 

Systemägare för Primula är HR Chef Marianne Johansson Hellström och
förvaltningsledare är HR partner Emma Dahlberg.

Utbildning   

Utbildning i systemet sker i första hand vid den universitetsgemensamma HR introduktionen. Här hittar du mer information och anmälan till dessa tillfällen (länk). Vid behov kan utbildning också ges av din HR partner.

Ärendehantering bisyssla                       

Även redovisning av bisysslor görs i Primula. Bisyssla har en egen ärenderubrik när du loggat in i systemet.                

Ärendehantering närvarotid/flextid

I Primula kan du enkelt stämpla in och ut från ditt arbete, göra manuella korrigeringar och registrera flextid. Du ser information om din veckoarbetstid, flexsaldo, eventuell frånvaro som du registrerat och som påverkar ditt saldo samt stämplingshistorik. Du ansvarar själv för att den registreras och uppdateras men din chef har givetvis tillgång till din digitala redovisning för uppföljning.

Ärendehantering reseräkning  

För att registrera reseräkning inrikes, utrikes, med eller utan traktamente görs formulär i Primula. Beroende på vilken resa du gjort ser formulären olika ut, och du navigeras i vilka svar du behöver ange. Till din hjälp finns hjälpknappar med information vid de olika frågorna samt en anvisning steg för steg.

Du gör din reseräkning direkt i Primula senast ett år efter att resan är gjord.