Tjänstgöringsintyg/-betyg

Du kan få ett intyg eller betyg om din anställning vid universitetet, såväl under anställningen som efter avslutad anställning.

Tjänstgöringsintyg innehåller uppgifter om bland annat anställning, arbetsuppgifter och eventuell avgångsorsak. Intyg begär du hos din HR-partner.

Om anställningen har varat minst 6 månader så har du rätt att på begäran få ett betyg.

Tjänstgöringsbetyg innehåller samma uppgifter som intyget, och dessutom värdeomdömen från din närmaste chef. Betyg ges efter avslutad anställning. Betyg begär du hos din närmaste chef.