Visselblåsning – när du misstänker eller har information om missförhållanden

Om du misstänker eller har information om missförhållanden vill vi vid Linnéuniversitetet att du berättar om det. Först när universitetet får kännedom om missförhållanden går det att utreda och åtgärda.

Sverige har en lag som skyddar dig som rapporterar om missförhållanden, allmänt känd som visselblåsarlagen. Den gäller från den 17 december 2021. Lagen innebär kortfattat:

  • att du inte får bli hindrad eller bestraffas för att du visselblåser,
  • att du ibland får kringgå din tystnadsplikt,
  • att fler personer än tidigare kan visselblåsa.

Visselblåsarlagen ställer också krav på att myndigheter, som till exempel Linnéuniversitet, måste se till att du som medarbetare kan visselblåsa och att din identitet skyddas av sekretess. För att din visselblåsning ska omfattas av lagen ställs det krav på att du ingår i kretsen av vilka som kan rapportera, vad missförhållandet avser samt att du rapporterar om missförhållandet på de sätt som universitetet anvisar.


Läs mer om lagen på riksdagens hemsida