Skylt

Rekrytering - öppen, transparent och meritbaserad

Förmåga att attrahera och rekrytera medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för Linnéuniversitetet. På dessa sidor har vi samlat viktig information om rekrytering såväl nationellt som internationellt. Sidorna vänder sig både till dig som chef och till dig som medarbetare.

Regelverk och förutsättningar för rekrytering

Utlysning och ansökan

Urval

Beslut om anställning