Skylt

Rekrytering

Förmåga att attrahera och rekrytera medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för Linnéuniversitetet. På dessa sidor har vi samlat viktig information om rekrytering såväl nationellt som internationellt. Sidorna vänder sig både till dig som chef och till dig som medarbetare.

Anställningsformer
Anställningsordning för lärare
Anställningsprofiler - mallar
Euraxess
HR Excellence
Information till sakkunniga
Internationell rekrytering
Jävsregler
Kompetensförsörjningsplan