Anställningsformer

Grundregeln för anställning är tillsvidareanställning, men tidsbegränsade anställningar får göras enligt:

Lagen om anställningsskydd – LAS
Högskoleförordningen – HF
Anställningsförordningen – AF
Lagen om offentlig anställning

För mer detaljer/information kontakta din HR-partner.

Tidsbegränsad anställning

Anställningar gäller i allmänhet tills vidare utan tidsbegränsning. Om en anställning skall gälla tills vidare eller vara tidsbegränsad måste bestämmas vid anställningstillfället. Om någon anställs utan att tidsbegränsning har överenskommits, gäller anställningen tills vidare, utan tidsbegränsning. Det är alltid arbetsgivaren som har "bevisbördan", och därför är det viktigt att beslutet om anställningen fattas och expedieras innan anställningen påbörjas. Arbetsgivaren kan aldrig ändra en anställning som gäller tills vidare till en anställning för begränsad tid.

En arbetstagare ska alltid få ett skriftligt anställningsbevis med information om anställningsvillkoren. Information skall lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Om anställningstiden är kortare än en månad behöver inte arbetsgivaren lämna sådan information.
 
Vid en tidsbegränsad anställning måste grunden för tidsbegränsningen finnas med på anställningsbeviset. En anställning kan i vissa fall tidsbegränsas enligt LAS (lagen om anställningsskydd), AF (anställningsförordningen) samt för lärare även enligt HF (Högskoleförordningen). Arbetsgivarverket har tecknat centrala avtal som ger utökade möjligheter till att tidsbegränsa anställningar. Se dessa avtal under "Relaterade länkar" nedan.