Anställningsordning för lärare

Nedan finns Linnéuniversitetets anställningsordning för lärare som bland annat reglerar Linnéuniversitetets lärarkategorier, behörighet och bedömningsgrunder för läraranställningar och Linnéuniversitetets rutiner för rekrytering och befordran.

Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen innehåller mall för ansökan, anvisningar till sakkunniga samt rutiner för befordran respektive utnämning till oavlönad docent.

Ansökningar om befordran till professor som inkommit fr.o.m. 2021-09-01 omfattas av rutinen avseende behovsprövning, se mall och rutin i separat dokument nedan.

Om du deltar i eller bereder ett ärende där äldre versioner av anställningsordningen respektive kompletterande riktlinjer är tillämpbara, vänligen kontakta HR-avdelningen.