Information till sakkunniga

Vi är mycket tacksamma för att du åtar dig uppdraget som sakkunnig. På denna sida finns all information som du behöver för att genomföra ditt sakkunniguppdrag.

Inför uppdraget vill vi att du har tagit ställning kring jäv, information kring jävsregler.

Viktiga dokument
Läs noggrant igenom nedan dokument innan du påbörjar ditt uppdrag.

  • Anställningsordning - se under bilagor nedan.

    Linnéuniversitetets Anställningsordning reviderades 2020-06-04 och denna reviderade version tillämpas vid rekryteringsärenden vars anställningsprofil beslutats fr.o.m. 2020-06-04.
    För rekryteringsärenden vars anställningsprofil beslutats innan 2020-06-04 tillämpas Anställningsordning revideringsdatum 2019-02-14.
    En engelsk översättning av Anställningsordningen kommer att finnas tillgängligt under hösten 2020.
    Om du är osäker på vilken version som tillämpas för ärendet du är sakkunnig för, kontakta HR-partnern som handlägger ärendet.

  • Kompletterande riktlinjer - se under bilagor nedan, där finns även dokumenetets olika avsnitt sparade som egna dokument såson Mall för ansökan, Anvisningar till sakkunniga samt dokumentet Befordran och docentutnämning.

Ansökningshandlingar
Vid Linnéuniversitetet används rekryteringsverktyget Reach Mee (RM). I RM finner du alla kandidater och deras ansökningshandlingar.

Nedan finner du en manual för RM och en länk för inloggning. Inloggningsuppgifter får du från RH-partner vid Linnéuniversitetet.

Arvode
I arvodesräkningen, som du hittar nedan under bilagor, fyller du i överenskommet belopp samt namn, personnr, adress, postnr. Skriv ut arvodesräkningen och signera den. Skicka arvodesräkningen tillsammans med ditt slutgiltiga utlåtande till Linnéuniversitetet, Registrator, 351 95 Växjö.

Arvodet utbetalas via Danske Bank när arvodesräkningen har inkommit och ärendet avslutats.