Tåg

Resor

Olika frågor som berör tjänsteresor hanteras av olika avdelningar. Ekonomiavdelningen, till exempel, hanterar avtalet med upphandlad resebyrå och andra resetjänstleverantörer. HR-avdelningen hanterar frågor om reseersättning och försäkringar. Universitetsledningens kansli ansvarar för universitetets mötes- och resepolicy.

Du kan hitta information om flera frågor gällande rutiner och bestämmelser om tjänsteresor via denna länk.